Proč a jak k nám

Proč?

Bezdrátové radiové a optické komunikace patří mezi nejrychleji rostoucí a ekonomicky „nejbohatší“ technické a podnikatelské obory. Intenzivně se rozvíjí i řada souvisejících oborů. Nějaká forma bezdrátového komunikačního prostředku nebo radiového zařízení je v současné době součástí většiny elektronických zařízení – příkladem mohou být:

  • Mobilní telefony – pracují s komunikačními formáty GSM, DCS, UMTS, LTE, GPS, WiFi, Bluetooth, …
  • PC, notebooky, tablety – obsahují modemy WiFi, Bluetooth, …
  • Fotoaparáty – obsahují přijímače GPS a modemy WiFi
  • Televizory – běžně komunikují přes WiFi
  • Inteligentní domy (Smart Homes) – většina používaných senzorů komunikuje bezdrátově na radiových frekvencích
  • S dalším rozvojem Smart Homes a 5G lze očekávat existenci radiových komunikačních modemů v ledničkách, pračkách,  topení, …

Objem bezdrátově přenášených dat se zdvojnásobuje každé 1-2 roky. Nic nenaznačuje tomu, že by se tento trend měl zpomalit – spíše naopak. Někdy kolem roku 2020 se předpokládá spuštění sítí mobilních telefonie 5G, ty budou umožňovat přenosy dat až Gbps a budou pracovat na frekvencích až 80GHz. Předpokládá se napojení miliard zařízení (stroje, senzory, elektronická zařízení, …) v rámci “Internet of Things”.

Vysokofrekvenční (radiová) technika se stále více sbližuje a prolíná s technikou digitální. S rozvojem rychlých převodníků A/D a D/A (až Gsaps) jsou stále větší části radiových zařízení realizovány digitálně (např. v FPGA). A naopak, při taktovacích frekvencích digitálních zařízení řádově GHz, musí být stále větší části digitálních zařízení realizovány s ohledem na jejich vysokofrekvenční vlastnosti.

Zásadní rozvoj radiové techniky se uskutečňuje i v automobilovém průmyslu. Již během několika let bude většina nových automobilů vybavena radary pracujícími na frekvencích 24, 77 nebo 81 GHz. Vedle toho se připravuje autonomní radiová komunikace mezi sousedními automobily V2V (Vehicle-to-Vehicle). Mezi hlavní důvody patří možná až revoluční zvýšení bezpečnosti silničního provozu a vývoj prostředků vedoucích k automatickému řízení vozidel (bez nutnosti obsluhy řidičem).

Velmi zajímavé může být i uplatnění ve vývoji  radiových zařízení pro lékařské aplikace (např. bezdrátových senzorů) nebo ve vývoji a výrobě klasické profesionální nebo vojenské komunikační a radarové techniky.

Odborníků je v oboru radiové a optické techniky objektivně nedostatek, a to v ČR i v zahraničí. Po ukončení studia najdete uplatnění velmi snadno. Je mimořádně nepravděpodobné, že byste svého rozhodnutí studovat radiovou a optickou komunikační (i jinou) techniku někdy v budoucnosti litovali.

Jak?

Přihlašte se na elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze vyplněním přihlášky. Při přihlášení si zvolte studijní program EK – Elektronika a komunikace. Pro magisterskou etapu si následně zvolte obor Radiová a optická technika.