Laboratoře

Laboratoř vysokofrekvenční techniky (T2:B2-626)

Jedná se o sdílenou laboratoř, která primárně slouží pro výuku v oblasti vysokofrekvenční techniky (vysokofrekevnční měření), elektromagnetické kompatibility a vláknové optiky. V oblasti vysokofrekvenční techniky sdílí přístrojové vybavení s laboratoří milimetrové a mikrovlnné techniky a v oblasti vláknové optiky sdílí přístrojové vybevní s laboratoří bezdrátové a vláknové optiky a je vybavena optickým stolem. V oblasti elektromagnetické kompatibility je laboratoř vybavena jak pro měření rušivého vyzařování (umělá síť LISN R&S ENV216, přijímač rušení R&S ESRP, sondy blízkého pole….), tak pro testování elektromagnetické odolnosti (ESD pistole…., generátor TRA3000). V oblasti vysokofrekvenční a komunikační techniky je laboratoř vybavena vektorovým signálovým generátorem R&S SMW200A (do 13 GHz) a vektorovým signálovým analyzátorem R&S FSW (do 26 GHz) doplněným analýzou komunikačních standardů (GSM, WiFI, LTE) v reálném čase.

Laboratoř bezdrátové a vláknové optiky (T2:B2-627)

Laboratoř slouží pro analýzu šíření optických svazků, pro měření parametrů nelineárních optických jevů ve vláknových vlnovodech a celooptických sítích. Vybavena je optickým stolem, pulzními lasery, pasivními i aktivními optickými prvky, optickými analyzátory, polarimetry, reflektometry a dalšími přístroji.

Laboratoř slouží jak pro výuku studentů, tak pro vědecké účely v oblasti bezdrátové a vláknové optiky. Zároveň nabízíme měření v této oblasti i externím subjektům formou drobné hospodářské činnosti.

 

Laboratoř anténní techniky (T2:B2-624)

Laboratoř je tvořena anténní bezodrazovou komorou a slouží pro měření elektrických parametrů antén (impedance, směrové charakteristiky, polarizace, zisk) a měření rušivého vyzařovaní v oblasti EMC. Měření v oblasti anténní techniky je prováděno v kmitočtovém pásmu 200 MHz – 40 GHz (110 GHz s externími směšovači) a v oblasti elektromagnetické kompatibility (měření EMI) v kmitočtovém pásmu 30 MHz – 3 GHz. V obou případech se jedná o neakreditovaná měření. Laboratoř je vybavena profesionální měřící technikou – Měřící systém NSI 800F-30 (řídící systém, soustava rotátorů), vektorový analyzátor Rohde & Schwarz ZVA40, reflektometry Anritsu S400A a S820 do 4 GHz resp.18 GHz, sady měřicích antén od 200 MHz do 110 GHz. Měřicí vzdálenosti v oblasti měření anténních parametrů 1 m – 4,5 m, v oblasti EMC (EMI) 1 m – 3 m (přepočtem do 10 m).

Laboratoř slouží jak pro výuku studentů, tak pro vědecké účely v oblasti anténní techniky. Zároveň nabízíme měření anténních parametrů i externím subjektům formou drobné hospodářské činnosti.

 

Laboratoř milimetrové a mikrovlnné techniky (T2:B2-625)

Laboratoř slouží pro měření parametrů jak pasivních, tak i aktivních vysokofrekvenčních součástek/obvodů v oblasti milimetrové a mikrovlnné techniky. Pracoviště je vybyveno jak pro skalární měření v kmitočtovém pásmu 10 MHz – 40 GHz (skalární analyzátor HP 8757E), tak pro vektorová měření v kmitočtovém pásmu 300 kHz až 110 GHz (HP 8753CAgilent PNA E8364ARohde & Schwarz ZVA67) s použitím pokročilých kalibračních metod. Laboratoř je dále vybavena přístroji pro měření šumovéo čísla (HP 8970A a Agilent E4440A), impedančními tunery Maury Microwave Automated Tuner MT983A01 a přístroji pro měření výkonu v pásmu 9 kHz – 40 GHz.

Laboratoř slouží jak pro výuku studentů, tak pro vědecké účely v oblasti milimetrové a mikrovlnné techniky. Zároveň nabízíme měření v této oblasti i externím subjektům formou drobné hospodářské činnosti.

Laboratoř anténní techniky – vnější anténní pracoviště (T2:B2-901, B1-902)

Laboratoř sestává z vysílacího (B2-901) a přijímacího (B1-902) pracoviště, které je vybaveno a přijímačem společnosti ATLANTA Microwave (dnes již pouze ovládání točny). Měřící vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem je 60 m. Pro měření jsou zde využívány měřící antény pro pásmo 200 MHz – 40 GHz.

Laboratoř slouží převážně pro vědecké účely v oblasti anténní techniky. Zároveň nabízíme měření anténních parametrů i externím subjektům formou drobné hospodářské činnosti.

 

Laboratoř pro termosonické kontaktování mikrovlnných obvodů

Laboratoř je vybavena kontaktovačkou firmy od Hybond – Model 626. Tato kontaktovačka umožňuje tzv. Deep Access, Long Reach bondování, které může být zakončeno Ball, Wedge, Bump nebo Peg bondem. Tento model může používat zlaté vodiče s průměrem od 18 do 51µm pokud je v konfiguraci ball-bond nebo vodiče od 12 do 76µm a pásky od 25 do 300µm v režimu peg-bond. Tento model je specielně navržen, aby umožňoval kontaktování s extrémním výškovým rozdílem mezi prvním a druhým spojem a pro kontaktování velmi citlivých materiálů a součástek jako např. GaAs FET tranzistory nebo LED diody.

Laboratoř EMC (025)

Laboratoř je tvořena stíněnou komorou (Semi-Anechoic Chamber), která je primárně určena pro testování malých elektronických obvodů jak v oblasti rušivého vyzařování, tak i v oblasti elektromagnetické odolnosti. Měřicí vzdálenost je zde 1 m. Přístrojové vybavení (EMC) je sdíleno s laboratoří vysokofrekvenční techniky.

Laboratoř slouží převážně pro vědecké účely v oblasti elektromagnetické kompatibility. Zároveň nabízíme měření v oblasti elektromagnetické kompatibility i externím subjektům formou drobné hospodářské činnosti.