Katederní semináře

Katederní semináře (podzim 2022)

Níže je uveden seznam seminářů s příslušnými tématy a daty. Volné termíny jsou k dispozici pro další zájemce o přednášky. Semináře se konají na katedře (K13117, B2-621) prezenční formou. Jazyk seminářů volí přednášející s ohledem na přednášené téma.

  Kdy Kde Přednášející Téma
20. 9. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Porada EMiT 2023
27. 9. 2022
13:00 – 13:30

Probíhají obhajoby Michala Maška a Michala Červeného

4. 10. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Jonáš Tuček Topology Optimization and my stay in Denmark
11. 10. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Dmytro Suslov International mobility project – University of Southampton
18. 10. 2022
13:00 – 13:30
25. 10. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Daniel Dousek International mobility project – University of Southampton
1. 11. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Jakub Liška Fundamental Bounds on Implantable Antennas
8. 11. 2022
13:00 – 13:30
Probíhá obhajoba Aleksandry Baskakové
15. 11. 2022
13:00 – 13:30
B2-621

Jeff Frolik

Characterization of and Applications for Harmonic Transponders
22. 11. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Claudia Maccio University of Cagliary
29. 11. 2022
13:00 – 13:30
B2-621 Enrique Moreno Optimum excitation in hyperthermia treatment through hyper-realistic modeling
6. 12. 2022
13:00 – 13:30
13. 12. 2022
13:00 – 13:30
10. 1. 2023
13:00 – 13:30
B2-621 Jakub Liška

International mobility at EPFL, Switzerland

Termín bude upřesněn B2-621 Jaroslav Holiš Sítě 6. generace

Proběhlé semináře: 

Katederní semináře (jaro 2022)
Katederní semináře (podzim 2021)
Katederní semináře (podzim 2019)
Katederní semináře (jaro 2019)
Katederní semináře (podzim 2018)