Vedení katedry

Jméno Funkce E-mail Telefon Místnost
Pechač Pavel, prof. Ing. Ph.D. vedoucí katedry 2252 637
Škvor Zbyněk, prof. Ing. CSc. prorektor ČVUT 2278 638
Zvánovec Stanislav, prof. Ing., Ph.D. zástupce ved. katedry 5966 536
Veselý Otakar, Ing. tajemník 2272 633
Šíchová Jana sekretářka 2280 636

Katedra elektromagnetického pole není, jak by se snad mohlo zdát z názvu, pracovištěm zabývajícím se pouze teoretickými disciplínami. Náš název je nejenom historický, ale dnes již zejména značkou, pod kterou nás dobře znají kolegové z akademických i průmyslových pracovišť z České republiky i ze zahraničí. Své místo si katedra našla v oblastech anténní techniky, problematiky šíření vln pro bezdrátové systémy, vysokofrekvenční techniky a optoelektroniky. Zájem vědecké a odborné veřejnosti je i o mezioborové problematiky, a to zejména v biologické – lékařské a ekologické oblasti aplikací vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a elektromagnetické kompatibilitě. Zájemci o jakékoli formy spoluprací a služeb z uvedených oblastí se mohou seznámit s naší činností i v prezentacích jednotlivých výzkumných týmů.

Těšíme se na Váš zájem.
Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
vedoucí katedry 1997-2014

Základní informace

Oborové zaměření výzkumu

  • elektromagnetické pole – numerické metody řešení elektromagnetických (EM) polí, výzkum interakcí EM polí s přírodními i uměle vytvářenými látkami a živými organismy pro diagnostické a terapeutické účely v lékařství, pro průmyslové aplikace, terahertzová vysoce-rozlišená spektroskopie – mezioborový výzkum spekter a šíření EM vln v plynech a látkách
  • anténní technika – vícepásmové, širokopásmové a elektricky malé antény, antény pro THz pásma
  • šíření elektromagnetických vln – tvorba modelů šíření EM vln pro mobilní komunikační technologie, predikce šíření v zástavbě širokopásmovými výstupy; interakce EM vlny s vegetací a hydrometeory
  • mikrovlnná a milimetrová technika – senzory a měřící metody pro přímé vektorové měření mikrovlnných veličin (impedance, koeficient odrazu a přenosu), mikrovlnné fázové interferometrie – senzory a měřicí metody pro měření neelektrických veličin (vzdálenost, pohyb, změna tvaru, atd.) mezioborový výzkum ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT
  • optické senzory a komunikace – vláknově optické senzory, mikrostrukturní a speciální vlákna, komunikace ve viditelném světle, bezdrátové optické spoje
  • lékařské a průmyslové aplikace mikrovlnné techniky a EM pole – interakce elektromagnetického pole a živých organismů
  • elektromagnetická kompatibilita – metodiky a systémy pro měření EMI a stínění prostor