Vedení katedry

Jméno Funkce E-mail Telefon Místnost
Pechač Pavel, prof. Ing. Ph.D. vedoucí katedry 2252 637
Škvor Zbyněk, prof. Ing. CSc. prorektor ČVUT 2278 638
Zvánovec Stanislav, prof. Ing., Ph.D. zástupce ved. katedry 5966 536
Veselý Otakar, Ing. tajemník 2272 633
Šíchová Jana sekretářka 2280 636

 
Katedra elektromagnetického pole je tým pedagogů, výzkumníků a studentů, kteří našli své pracovní zaujetí v různorodých technických oblastech spojených s elektromagnetickým polem. Pracoviště disponuje špičkovým laboratorním zázemím i nejmodernějšími výpočetními nástroji. Jsme hrdí na dlouholetou úspěšnou kontinuitu ve vzdělávání a výzkumu včetně mezinárodní vědecké spolupráce i na výstupy aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslem.

Těšíme se na Váš zájem.
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
vedoucí katedry

 

Základní informace

  • Katedra elektromagnetického pole K13117, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
  • Šablona prezentace pro Beamer (na webu Overleaf – pro stažení klikněte na Menu v levém horním rohu a poté na Source)
  • Prezentační plakát katedry ve formátu pdf

Oborové zaměření výzkumu

  • elektromagnetické pole – numerické metody řešení elektromagnetických (EM) polí, výzkum interakcí EM polí s přírodními i uměle vytvářenými látkami a živými organismy pro diagnostické a terapeutické účely v lékařství, pro průmyslové aplikace, terahertzová vysoce-rozlišená spektroskopie – mezioborový výzkum spekter a šíření EM vln v plynech a látkách
  • anténní technika – vícepásmové, širokopásmové a elektricky malé antény, antény pro THz pásma
  • šíření elektromagnetických vln – tvorba modelů šíření EM vln pro mobilní komunikační technologie, predikce šíření v zástavbě širokopásmovými výstupy; interakce EM vlny s vegetací a hydrometeory
  • mikrovlnná a milimetrová technika – senzory a měřící metody pro přímé vektorové měření mikrovlnných veličin (impedance, koeficient odrazu a přenosu), mikrovlnné fázové interferometrie – senzory a měřicí metody pro měření neelektrických veličin (vzdálenost, pohyb, změna tvaru, atd.) mezioborový výzkum ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT
  • optické senzory a komunikace – vláknově optické senzory, mikrostrukturní a speciální vlákna, komunikace ve viditelném světle, bezdrátové optické spoje
  • lékařské a průmyslové aplikace mikrovlnné techniky a EM pole – interakce elektromagnetického pole a živých organismů
  • elektromagnetická kompatibilita – metodiky a systémy pro měření EMI a stínění prostor