Softwarové vybavení

V rámci vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti umíme ovládat řadu programů pro návrh a modelování antén a mikrovlnných obvodů. Komerční využití těchto simulátorů je podmíněno pronájmem příslušné nadstavbové licence. V případě zájmu nás kontaktujte.

Hardwarové vybavení

CST studio

FEKO

Ansys HFSS

AWR Microwave Office

Advanced Design System

SEMCAD X