Zaměstnanci

Telefon v tabulce je pouze poslední čtyřčíslí čísla +420 224 35X XXX

Jméno
Funkce
E-mail
Telefon
Místnost
ADLER Viktor, Ing., Ph.D. vědecký pracovník 2275 537
BABÁK Milan, Ing. doktorand 2269 531
BOHATA Jan, Ing., Ph.D. vědecký pracovník 2275 537
BOSÁK Štěpán,Ing. doktorand 2297 818
ČAPEK Miloslav, doc. Ing., Ph.D. profesor 2274 634
DOUSEK Daniel, Ing. doktorand 2271 534
EÖLLŐS JAROŠÍKOVÁ Klára, Ing. doktorand 2249 823
FILIP Jan, Ing. doktorand 2269 531
GUERRA YANEZ Carlos, Ing. doktorand 2275 537
HAZDRA Pavel, doc. Ing., Ph.D. docent 5966 536
HOFFMANN Karel, prof. Ing.,CSc. profesor 2276 632
HUDEC Přemysl, doc. Ing., CSc. docent 2276 632
JELÍNEK Lukáš, doc. Ing., Ph.D. docent 2274 634
KABOUREK Václav, Ing., Ph.D. vědecký pracovník 2273 631
KOMANEC Matěj, Ing., Ph.D. docent 2278 533
KOŘÍNEK Tomáš, Ing., Ph.D. odborný asistent 2910 901
KRAČEK Jan, Ing., Ph.D. vědecký pracovník 2282 633
LIŠKA Jakub, Ing. doktorand 2249 823
MACHÁČ Jan, prof. Ing., DrSc. profesor 2279 532
MAZÁNEK Miloš, prof. Ing., CSc. profesor 2282 633
MASOPUST Jiří, doc. Ing. CSc. vědecký pracovník 2250 824b
MUDROCH Martin, Ing., Ph.D. odborný asistent, správce sítě 2273 631
NEČASOVÁ Michaela, Ing. postgraduální student 2298 531
NEUMAN Vojtěch, Ing. doktorand 2249 823
OPPL Ladislav, Ing., Ph.D. lektor 2270 639
PANKRÁC Vítězslav, doc. Ing., CSc. docent 2299 535
PECHAČ Pavel, prof. Ing., Ph.D. profesor, vedoucí katedry 2252 637
POLÍVKA Milan, doc. Ing., Ph.D. docent 2270 639
SPÁČIL Jan, Ing. doktorand 2910 901
STANĚK Pavel, Ing. doktorand 2271 534
ŠÍCHOVÁ Jana sekretářka 2280 636
ŠÍSTEK Jan, Ing., Ph.D. lektor 2278 533
ŠKVOR Zbyněk, prof. Ing. CSc. profesor, zástupce ved. katedry 2278 533
ŠVANDA Milan, Ing., Ph.D. vědecký pracovník 2281 639
TELI RAJENDRA Shivani, MSc., Ph.D vědecký pracovník 2249 823
TRÁVNÍČEK Samuel, Ing. doktorand 2269 531
TUČEK Jonáš, Ing. doktorand 2249 823
VESELÝ Otakar, Ing. tajemník 2272 633
VRBA Jan, prof. Ing., CSc. profesor 2279 532
ZHONG Ailing, MSc. doktorand 2271 534
ZVÁNOVEC Stanislav, prof. Ing., Ph.D. profesor, zástupce ved. katedry 5966 536