Zajímavé odkazy

Stránky Ing. Miroslava Procházky, CSc.

Katedra elektromagnetického pole je především výukovým pracovištěm. Pochopitelně řešíme i výzkumné a vývojové projekty, máme domácí i zahraniční spolupráce. Vzhledem ke svému vlastnímu poslání nechceme být konkurenčním pracovištěm. Naší snahou je být pracovištěm sjednocujícím, otevřeným a dodávajícím dobré absolventy. Rádi bychom také udrželi a ochránili to, co v problematice anténní techniky (a možná nejenom ní) v Československé I České republice historicky vzniklo. Podobné snahy měl i jeden z nestorů anténní techniky, pan ing. Miroslav Procházka CSc. (1922 – 2015). Přátelsky a neformálně s námi spolupracoval a na svých stránkách soustředil velkou část domácí anténní historie a připravoval i prostor pro další zájemce. Myslíme si, že by byla škoda v jeho snahách nepokračovat. Dohodli jsme se proto se zástupci rodiny na tom, že jeho stránky převezmeme. Prozatím pod původní adresou s odkazem na stránkách katedry elektromagnetického pole. Postupně bychom tyto stránky historie chtěli upravit, rozšiřovat a doplňovat a podle možností je i otevřít anténářské komunitě. Kolik zbyde sil myšlenky a nápady realizovat, uvidíme. Zatím jenom snad příznivá informace: původní stránky pana ing. Miroslava Procházky CSc. Stránky žijí pro zájemce beze změny, fyzicky pod katedrou elektromagnetického pole ČVUT v Praze. Případné komentáře prosím směrujte na .

Odkaz: http://www.anteny-info.cz (odkaz v současnosti není funkční – pracuje se na obnově stránek)

Projekt vizualizace elektromagnetického pole

Cílem projektu je zavedení kvalitativně nové pomůcky do výuky a to v maximálním možném rozsahu celého studia, tj. od masově vyučovaných předmětů  základní etapy, až po specializované předměty inženýrské etapy. Uveďme např. Teorie elektromagnetického pole I a II, Antény a šíření vln I a II, Planární mikrovlnné obvody, Aktivní mikrovlnné obvody, atd. Výstupem projektu je toto  výukové CD, které obsahuje kolekci animací základní popis dané komponenty. Vybrané mikrovlnné obvody byly realizovány a změřeny.

Odkaz: http://antsim.elmag.org