Nabídka

Nabízíme konzultační a expertní činnosti v oblastech korespondujících s oblastmi zaměření jednotlivých výzkumných týmů.

  • výpočty EM polí analytickými a numerickými metodami, podpora počítačového návrhu elektronických obvodů (CAD);
  • výzkum, vývoj a realizace v oblasti antén, mikrovlnných planárních a optických obvodů a systémů;
  • měření parametrů antén
  • predikce a vývoj modelů šíření EM vln pro mobilní komunikační technologie, návrh komunikačních spojů;
  • testování zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility – rušivé vyzařování; měření EM stínění
  • přesná mikrovlnná měření s využitím kalibračních metod
  • kontaktování čipů termosonickou kontaktovačkou hranovou a kuličkovou technologií;
  • expertní činnost v oblasti “aplikátorů” pro lékařské a průmyslové účely (mikrovlnná termoterapie pro onkologické, urologické, fyzioterapeutické a kardiologické účely, aplikátory pro vysoušení textilií a pro ohřevy v chemických technologiích)

Podrobná výzkumná zaměření, ve kterých nabízíme spolupráci, dále viz dílčí stránky jednotlivých týmů