Nabídka

Katedra nabízí konzultační a expertní činnosti v oblastech korespondujících s oblastmi zaměření jednotlivých výzkumných týmů.

  • výpočty EM polí analytickými a numerickými metodami, podpora počítačového návrhu elektronických obvodů (CAD);
  • výzkum, vývoj a realizace v oblasti antén, mikrovlnných planárních a optických obvodů a systémů;
  • měření parametrů antén;
  • predikce a vývoj modelů šíření rádiových vln;
  • testování zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility – rušivé vyzařování; měření EM stínění;
  • přesná mikrovlnná měření s využitím kalibračních metod;
  • kontaktování čipů termosonickou kontaktovačkou hranovou a kuličkovou technologií;
  • expertní činnost v oblasti “aplikátorů” pro lékařské a průmyslové účely (mikrovlnná termoterapie pro onkologické, urologické, fyzioterapeutické a kardiologické účely, aplikátory pro vysoušení textilií a pro ohřevy v chemických technologiích).

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.