Závěrečné práce

Oblast zadání
 • Vše
 • Bezdrátová a nelineární vláknová optika
 • Antény, EMC a simulace EM polí
 • Šíření rádiových vln
 • Mikrovlnná technika a měření
 • Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole
 • Teorie elektromagnetického pole
 • Ostatní
Studijní obor
 • Vše
 • Mezioborová studia
 • Komunikační a slaboproudé obory
 • Silnoproudé obory
 • Obory zaměřené na IT