VF měření vyzařovacích kabelů a útlum signálu do vlakových souprav v tunelu metra

 • Zadavatel: T-Mobile CZ
 • Realizace: 08-10/2014
 • Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole

Tým

  Popis projektu

  „Od 22. prosince 2021 mohou cestující díky spolupráci DPP, konsorcia operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnosti CETIN volat, posílat sms zprávy nebo datovat v kvalitě LTE v celé síti pražského metra.“ (https://www.dpp.cz/cestovani/mobilni-signal-v-metru)

  Nicméně příběh pokrytí pražského metra se začal psát mnohem dříve a částečně se na něm podíleli i pracovníci Katedry elektromagnetického pole ČVUT FEL.

  Poté, co došlo k definitivnímu rozhodnutí pokrýt nejen stanice, ale i tunely metra mobilním signálem, bylo nutné vyřešit způsob a podmínky, za jakých by to bylo možné provést. Za tímto účelem byl od společnosti T-mobile Czech Republic v roce 2014 osloven tým Katedry elektromagnetického pole na provedení studie, která by vyhodnotila parametry vybraných vyzařovacích kabelů v podmínkách pražského metra, vliv litinového tubusu na šíření signálu a současně i vliv samotné soupravy metra na kvalitu přijímaného vysokofrekvenčního signálu. Samotná realizace studie probíhala ve stanici metra Muzeum A a v části tunelu směrem ke stanici Náměstí Míru. Největší výzvou celé studie bylo získání experimentálních dat přímo z místa, protože díky bezpečnostním nařízením je v prostorách metra omezený přístup a současně nebylo možné měřit za běžného provozu. Tím pádem bylo nutné měřit pouze v době zhruba mezi 1. až 3. hodinou ranní, kdy provoz metra nefunguje. Na realizaci studie se podílelo široké zastoupení pracovníků katedry, protože bylo nutné pokrýt jak profesní specializaci, tak i lidskou sílu díky komplikovaným podmínkám. Výsledek studie poté obsahoval, mimo jiné, parametry vybraných vyzařovacích kabelů s měřením ve všech používaných soupravách metra, změřené úrovně přijatého signálu v samotném tubusu metra a ve stanici, vliv úrovně signálu ve vagonu při zaplnění lidmi, pokrytí nástupiště a další. Všechny tyto aspekty byly hodnoceny pro různé kmitočty – jmenovitě 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz tak, aby došlo k pokrytí všech uvažovaných frekvenčních pásem mobilních sítí v té době. Ukázka z měření je vidět na následujících obrázcích.