Vítězslav Pankrác

docent535/B22299
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

 • 1983 - Ing.  ČVUT Fakulta elektrotechnická,  Stavba elektrických strojů      
 • 1992 - CSc. ČVUT Fakulta elektrotechnická, Stavba elektrických strojů
 • 2014 - doc.  ČVUT Fakulta elektrotechnická, Teoretická elektrotechnika

Odborná praxe:

 • 1983 - 1997 ČKD Praha - Elektromagnetické návrhy a konstrukce transformátorů velkých výkonů a napětí         
 • 1997 - 2000 Škoda Plzeň - Speciální kontrolní výpočty výkonových transformátorů                                                           
 • 2000 - ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 • LS 2015/2016 - Konzultační hodiny vždy ve středu 9:00-12:00, nebo po dohodě kdykoliv
 • A1B17EMP - Elektromagnetické pole          
 • A2B17EPV - Elektromagnetické pole, vlny a vedení 
 • Pankrác, V. - Kraček, J.: Simple Algorithms for the Calculation of the Intensity of the Magnetic Field of Current Loops and Thin-Wall Air Coils of a General Shape Using Magnetic Dipoles. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 12, p. 4767-4778. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: The Algorithm for Calculation of the Self and Mutual Inductance of Thin-Walled Air Coils of General Shape With Parallel Axes. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 5, p. 1875-1889. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: Generalization of Relations for Calculating the Mutual Inductance of Coaxial Coils in Terms of Their Applicability to Non-Coaxial Coils. IEEE Transactions on Magnetics. 2011, vol. 47, no. 11, p. 4552-4563. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: Experimentální ověření metody pro výpočet indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek různých tvarů. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 63, s. 63-1-63-11. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Výpočet vlastních a vzájemných indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 3;. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 10, s. 10-1-10-15. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 2. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 9, s. 9-1-9-20. Internet: http://www.elektrorevue.cz. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V. - Mikeš, J.: Deformation Forces Stressing Winding of Heavy-duty Reactors During Short-circuit. In Sborník konference ELEN 2010 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electroenergetics, 2010, p. 38-1-38-12. ISBN 978-80-254-8089-2.

 • Pankrác, V.: Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 1; Základní druhy konstrukčního uspořádání tlumivek. Elektrorevue [online]. 2009, č. 2, s. 2-1-2-8. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Automatizované prostorové měření nízkofrekvenčních a stejnosměrných magnetických polí. In Sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2004, s. 29-31. ISBN 80-86582-15-9.

 • Pankrác, V. - Hazdra, P. - Novotný, K.: Teorie elektromagnetického pole - Příklady. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 180 s. ISBN 80-01-03320-1.

 • Pankrác, V.: Short-Circuit Stress in Large Power air Core Reactors. In Proceedings of AMTEE ´07 - Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007, p. IV-9-IV-10. ISBN 978-80-7043-564-9.

Doplňkové informace pro studenty na cvičení předmětu Elektrodynamika-LS 2018/19

Pomocné texty

 1. Pomocný text  (25.4.2019, finálně neopravená verze, pravděpodobně s velkým počtem chyb všeho druhu)
 2. Nápověda 

Dopady vln: prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy:

 1. Polarizace kolmá a rovnoběžná
 2. Šikmý dopad vlny
 3. Kolmý dopad vlny
 4. Stojaté vlnění

Vlnovody: prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy

 1. Vznik vlny TE a TM na rozhraní s vodičem
 2. Obdélníkový vlnovod s vlnou TE
 3. Obdélníkový vlnovd s vlnou TM
 4. Kritický kmitočet pro mód v obdélníkovém vlnovodu
 5. Tvar elektromagnetického pole v obdélníkových vlnovodech
 6. Výkon přenášený obdélníkovým vlnovodem s módem TE10
 7. Vlna vedená dielektrickou vrstvou
 8. Dutinové kovové rezonátory

Vlna TEM na vedení:  prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy

 1. Vlna TEM na vedení, základní vlastnost
 2. Vedení optimalizované pro maximální výkon, pro minimální útlum
 3. Smithův diagram

Vyzařování:  prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy

 1. Elementární dipól
 2. Celovlnné dipóly, základní vlastnosti  

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Příklady na rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnu

 1. Vlna v elektricky nevodivém prostředí
 2. Vlna v elektricky vodivém prostředí

Příklady na kolmý dopad vlny

 1. Z hustšího do řidšího
 2. Z řidšího do hustšího 
 3. Vlna dopadající na vodu
 4. Vlna dopadající na měďěný vodič

Příklady na šikmý dopad vln

 1. Brewsterův úhel
 2. Totální odraz
 3. Vlna dopadající pod různými úhly na rozhraní dielektrik
 4. Vlna dopadající šikmo na ztrátové prostředí
 5. Vlna dopadající šikmo na dobrý vodič (měď)

Příklady na bezodrazové vrstvy

 1. Půlvlnná vrstva
 2. Čtvrtvlnná vrstva

Příklady na obdélníkový kovový vlnovod

 1. Módy v obdélníkovém kovovém vlnovodu
 2. Návrh obdélníkového kovového vlnovodu
 3. Výkon přenášený vlnovodem s módem TE10

Vlna na vedení - příklady

 1. Příklad 81
 2. Příklad 82
 3. Příklad 83
 4. Příklad 84
 5. Příklad 85
 6. Příklad 86

SOUBOR NEŘEŠENÝCH ÚLOH S VÝSLEDKY

Neřešené příklady

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Počítačové programy volně k dispozici (Freely available computer programs)

Calculation of the Self-and Mutual Inductance of the Coaxial Circular Coils With Rectangular Cross Section in Air

/sites/default/files/users/pankrac/files/inductance_computing.exe

 

Programy pro výpočet vlastních a vzájemných indukčností vzduchových cívek  

Program byl sestaven na základě metodiky popsané v internetovém časopise Elektrorevue (www.elektrorevue.cz) 2010/10 : Pankrác.V.: Výpočet vlastních a vzájemných indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek

Program je uložen v souboru : indukčnosti.exe, soubor nápovědy v : indukcnosti_help.hlp, indukcnost_help.cnt. Všechny tyto soubory je možné získat zde: /sites/default/files/users/pankrac/files/indukcnosti.zip

Počítačový program pro výpočet indukčnosti válcové cívky s respektováním reálného rozložení závitů v průřezu cívky

Program jesestaven na základě metodiky popsané v internetovém časopise Elektrorevue (www.elektrorevue.cz) 2010/63 – 30. 9. 2010 : Pankrác.V.: Experimentální ověření metody pro výpočet indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek různých tvarů

Program je uložen v souboru : civka.exe, který je možné získat zde: /sites/default/files/users/pankrac/files/civka.zip

 

Počítačový program pro výpočet mechanického namáhání vinutí vzduchové cívky při zkratu

Program umožňuje obecný výpočet silového působení a mechanického namáhání na jednu z cívek v soustavě dvou koaxiálních vzduchových cívek protékaných elektrickým proudem.

Program je sestaven na základě metodiky popsané ve stati v elektronickém sborníku konference

ELEN 2010, ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky: Pankrác V.,Mikeš J.: Deformation forces stressing winding of heavy-duty reactors during short-circuit a v článku {{:wiki:user:pankrac:sily_na_tlumivku_pankrac.pdf|}}

Program je uložen v souboru : sila.exe, který je možné získat zde:/sites/default/files/users/pankrac/files/sila.rar

 

Počítačový program pro výpočet intenzity magnetického pole vzduchových cívek

Pro určení velikosti složek intenzity magnetického pole vzduchových kruhových válcových cívek libovolných rozměrů byl sestaven počítačový program, který umožňuje vypočítat složky intenzity v cylindrické souřadné soustavě v libovolném místě uvnitř a v okolí cívky.Počítačový program je sestaven na základě metodiky podrobně popsané v článku [Pankrác, V. - Kraček, J.: Simple Algorithms for the Calculation of the Intensity of the Magnetic Field of Current Loops and Thin-Wall Air Coils of a General Shape Using Magnetic Dipoles. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 12, p. 4767-4778. ISSN 0018-9464.]. Postup výpočtu je založen na přímé integraci rovnic pro vektorový magnetický potenciál.

asd

Program je uložen v souboru : pole_civky.exe, který je možné získat včetně návodu na použití zde:/sites/default/files/users/pankrac/files/pole_civky.rar

 

Prezentace k diskusi na téma druhů použití a silového namáhání vzduchových tlumivek s obrázky zahraničních výrobců :

Tlumivky