Přemysl Hudec

docentB2-632224352276
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

ČVUT-FEL                                            1982

CSc.                                                    1995

Docent                                               2010

Vysokofrekvenční, mikrovlnná, milimetrová měření a systémy. Konkrétně jsem pracoval zejména na následujících projektech:

  • Mikrovlnná radiometrie (měření vlastního šumového vyzařování těles s nenulovou fyzickou teplotou)  pro účely leteckého snímkování Země
  • SW nástroje pro návrh komunikačních opticko-koaxiálních systémů pro distribuci TV a datových signálů včetně výpočtů šumu, IM produktů a dálkového napájení aktivních zařízení přes signálová koaxiální vedení
  • SW nástroje pro analýzu a optimalizaci VF a mikrovlnných obvodů včetně šumové analýzy
  • Návrh a testování radarových senzorů pro detekci protipancéřových střel pro účely aktivní ochrany bojových vozidel
  • Výzkum reálných vlastností silových EMC filtrů v mikrovlnném pásmu
  • Vývoj simulátorů cílů pro automobilové radary  

EuMA

Spolu s kolegy jsem se podílel na vzniku řady předmětů v oboru VF a mikrovlnných měření, návrhu VF a mikrovlnných obvodů a VF a mikrovlnných systémů. 

V současné době učím v předmětech (CZ i EN verze):

B2B17TBK                Technika bezdrátových komunikací

B2M17MIM               Mikrovlnná měření

B2M17MIO               Návrh mikrovlnných obvodů

2000-2015      Řada grantů zaměřených na nákup nákladných měřicích zařízení pro VF a mikrovlnné měřicí laboratoře katedry

2006 – 2017    Řada grantů zaměřených na vývoj radarových senzorů pro systémy aktivní ochrany bojových vozidel

2018 – 2020    Pokročilé testování automobilových radarů, grant MŠMT.

Z poslední doby například:

Hudec, P.; Adler, V., On the Testing of Advanced Automotive Radar Sensors by Means of Target Simulators, in Sensors. 2020, 20(9), ISSN 1424-8220.

 

HUDEC, P., Simulátor cílů pro automobilové radary s řadou radiových transpondérů, patent CZ 308229.

 

HUDEC, P., Simulátor radarových cílů pro automobilové radary s širokým rozsahem simulovaných vzdáleností a přídavnými funkcemi, patent CZ 307947.

 

JENÍK, V., P. HUDEC a P. PÁNEK. Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion. Radioengineering. 2018, 27(2), 620-629. ISSN 1210-2512.

OUŘEDNÍK, P., A. ŽIDKOV a P. HUDEC. Doppler Frequency-Shift Unit for Digital-Analog Automobile Radar Target Simulator. In: VRBA, J. et al., eds. Proceedings of European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019). European Microwave Conference in Central Europe, Praha, 2019-05-12/2019-05-15. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2019. s. 285-288. ISBN 978-2-87487-066-8.

OUŘEDNÍK, P., P. HUDEC a P. PÁNEK. A Microwave Interferometric Sensor for Measuring Fast Mechanical Processes in Demanding Environments. In: VRBA, J. et al., eds. Proceedings of European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019). European Microwave Conference in Central Europe, Praha, 2019-05-12/2019-05-15. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2019. s. 150-153. ISBN 978-2-87487-066-8.

OUŘEDNÍK, P. a P. HUDEC. TRL-based Measurement of Embedded Circuits in Microwave Printed Circuit Boards Including Frequency Conversion. Radioengineering. 2018, 27(4), 1077-1084. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2018.1077.


HUDEC, P. a P. PÁNEK. Adaptive Kalman Filter for Tracking of Fast Accelerating Targets. In: European Microwave Week 2017 - Conference Proceedings - EuRAD 2017. European Microwave Week 2017 - EuRAD 2017, Nuremburg, 2017-10-08/2017-10-13. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2017. s. 267-270. ISBN 978-2-87487-049-1.

HUDEC, P., P. PÁNEK a P. OUŘEDNÍK. Suppression of False Targets from Active Defense Radar Sensors. In: European Microwave Week 2017 - Conference Proceedings - EuRAD 2017. European Microwave Week 2017 - EuRAD 2017, Nuremburg, 2017-10-08/2017-10-13. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2017. s. 77-80. ISBN 978-2-87487-049-1.

ČVUT FEL. Microwave System with Enhanced Capability to Detect, Identify and Localize Moving Targets. Původci: P. HUDEC. European Patent Office. Patent EP2851647. 2017-05-17. Dostupné z: https://register.epo.org/application?number=EP14184711

OUŘEDNÍK, P., P. HUDEC a V. ADLER. TRL-based measurement of active antennas and other more complex microwave structures. In: Proceedings of 89th ARFTG Microwave Measurement Conference. 89th ARFTG Microwave Measurement Conference, Honolulu, 2017-06-09. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-2747-1. DOI 10.1109/ARFTG.2017.8000834. Dostupné z: http://www.arftg.org

HAASE, M., K. HOFFMANN a P. HUDEC. Advanced Evaluation of Minimum Insertion Loss of Power-Line EMI/RFI Filters in RF and Microwave Frequency Bands. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2017, 59(6), 1887-1896. ISSN 0018-9375. DOI 10.1109/TEMC.2017.2689926.

HUDEC, P., P. PÁNEK a V. JENÍK. Multimode Adaptable Microwave Radar Sensor Based on Leaky-Wave Antennas. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2017, PP(99), 1-9. ISSN 0018-9480. DOI 10.1109/TMTT.2017.2653104.


HAASE, M., K. HOFFMANN a P. HUDEC. General Method for Characterization of Power-Line EMI/RFI Filters Based on S-Parameter Evaluation. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2016, 58(5), 1465-1474. ISSN 0018-9375. DOI 10.1109/TEMC.2016.2583221.


HUDEC, P., F. KOZÁK a P. PÁNEK. Measurement of Point-of-Impact Based on Microwave PNCW Radar and Kalman Filtration. In: European Microwave Week 2015 Conference Proceedings. European Microwave Week 2015, Paris, 2015-10-06/2015-10-11. London: Horizon House Publications, 2015. s. 1606-1609. ISBN 978-1-4673-9572-4. DOI 10.1109/EuMC.2015.7346086.

ČVUT FEL. Mikrovlnný systém s rozšířenou schopností detekovat, identifikovat a lokalizovat pohybující se cíle. Původci: P. HUDEC. Česká republika. Patent CZ 305095. 2015-03-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular

 

Zájmy:

  • Poctivá bezbaterková cyklistika, golf
  • Hudba, výtvarné umění
  • Trochu „exotické“ zařízení pro reprodukci hudby (gramofon, elektronkové zesilovače, propojovací kabely Ag, Au, …)

Examples from the recent time:

Hudec, P.; Adler, V., On the Testing of Advanced Automotive Radar Sensors by Means of Target Simulators, in Sensors. 2020, 20(9), ISSN 1424-8220.

 

HUDEC, P., Simulátor cílů pro automobilové radary s řadou radiových transpondérů, patent CZ 308229.

 

HUDEC, P., Simulátor radarových cílů pro automobilové radary s širokým rozsahem simulovaných vzdáleností a přídavnými funkcemi, patent CZ 307947.

 

JENÍK, V., P. HUDEC a P. PÁNEK. Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion. Radioengineering. 2018, 27(2), 620-629. ISSN 1210-2512.

OUŘEDNÍK, P., A. ŽIDKOV a P. HUDEC. Doppler Frequency-Shift Unit for Digital-Analog Automobile Radar Target Simulator. In: VRBA, J. et al., eds. Proceedings of European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019). European Microwave Conference in Central Europe, Praha, 2019-05-12/2019-05-15. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2019. s. 285-288. ISBN 978-2-87487-066-8.

OUŘEDNÍK, P., P. HUDEC a P. PÁNEK. A Microwave Interferometric Sensor for Measuring Fast Mechanical Processes in Demanding Environments. In: VRBA, J. et al., eds. Proceedings of European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019). European Microwave Conference in Central Europe, Praha, 2019-05-12/2019-05-15. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2019. s. 150-153. ISBN 978-2-87487-066-8.

OUŘEDNÍK, P. a P. HUDEC. TRL-based Measurement of Embedded Circuits in Microwave Printed Circuit Boards Including Frequency Conversion. Radioengineering. 2018, 27(4), 1077-1084. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2018.1077.


HUDEC, P. a P. PÁNEK. Adaptive Kalman Filter for Tracking of Fast Accelerating Targets. In: European Microwave Week 2017 - Conference Proceedings - EuRAD 2017. European Microwave Week 2017 - EuRAD 2017, Nuremburg, 2017-10-08/2017-10-13. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2017. s. 267-270. ISBN 978-2-87487-049-1.

HUDEC, P., P. PÁNEK a P. OUŘEDNÍK. Suppression of False Targets from Active Defense Radar Sensors. In: European Microwave Week 2017 - Conference Proceedings - EuRAD 2017. European Microwave Week 2017 - EuRAD 2017, Nuremburg, 2017-10-08/2017-10-13. Louvain-la-Neuve: European Microwave Association (EuMA), 2017. s. 77-80. ISBN 978-2-87487-049-1.

ČVUT FEL. Microwave System with Enhanced Capability to Detect, Identify and Localize Moving Targets. Původci: P. HUDEC. European Patent Office. Patent EP2851647. 2017-05-17. Dostupné z: https://register.epo.org/application?number=EP14184711

OUŘEDNÍK, P., P. HUDEC a V. ADLER. TRL-based measurement of active antennas and other more complex microwave structures. In: Proceedings of 89th ARFTG Microwave Measurement Conference. 89th ARFTG Microwave Measurement Conference, Honolulu, 2017-06-09. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-2747-1. DOI 10.1109/ARFTG.2017.8000834. Dostupné z: http://www.arftg.org

HAASE, M., K. HOFFMANN a P. HUDEC. Advanced Evaluation of Minimum Insertion Loss of Power-Line EMI/RFI Filters in RF and Microwave Frequency Bands. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2017, 59(6), 1887-1896. ISSN 0018-9375. DOI 10.1109/TEMC.2017.2689926.

HUDEC, P., P. PÁNEK a V. JENÍK. Multimode Adaptable Microwave Radar Sensor Based on Leaky-Wave Antennas. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2017, PP(99), 1-9. ISSN 0018-9480. DOI 10.1109/TMTT.2017.2653104.


HAASE, M., K. HOFFMANN a P. HUDEC. General Method for Characterization of Power-Line EMI/RFI Filters Based on S-Parameter Evaluation. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2016, 58(5), 1465-1474. ISSN 0018-9375. DOI 10.1109/TEMC.2016.2583221.


HUDEC, P., F. KOZÁK a P. PÁNEK. Measurement of Point-of-Impact Based on Microwave PNCW Radar and Kalman Filtration. In: European Microwave Week 2015 Conference Proceedings. European Microwave Week 2015, Paris, 2015-10-06/2015-10-11. London: Horizon House Publications, 2015. s. 1606-1609. ISBN 978-1-4673-9572-4. DOI 10.1109/EuMC.2015.7346086.

ČVUT FEL. Mikrovlnný systém s rozšířenou schopností detekovat, identifikovat a lokalizovat pohybující se cíle. Původci: P. HUDEC. Česká republika. Patent CZ 305095. 2015-03-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular