Miloš Mazánek

profesorB2-633 (+420) 224 352 282
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

 • elektrotechnická fakulta ČVUT Ing. - 1974
 • CSc. - 1980
 • docent - 1990
 • profesor - 2000
 • antény a šíření elmag. vln
 • mikrovlnná technika
 • dálkový průzkum Země
 • EMC
 • předseda národního. komitétu URSI
 • IEEE (senior member)
 • AP/MTT/ED Joint Chapter of IEEE Czechoslovak Section
 • Teorie elektromagnetického pole
 • Antény- teorie, návrh, měření
 • Šíření elektromagnetických vln
 • elektromagnetická kompatibilita
 • GAČR 102/93/937, 102/96/1254, 102/97/0463
 • grantu “Prezentace – věd. čas. Radioengineering” (96-98)
 • grantů GAČR 102/01/1358 Perspektivní anténní struktury (2001-3)
 • GAČR 102/01/0029 Kvalita a spolehlivost moderních telekom.syst, v pásmech mm vln v ČR
 • Spoluřešitelem projektů COST 235, 255, 280, 297 je členem MC a řešitelem COST IC0603, COST 1102, COST IC1301
 • Spoluřešitel projektu MŠMT VS97035
 • Na katedře elmag. pole vybudoval unikátní pracoviště antén a šíření vln – základnu rozvoje vědeckovýzkumné práce v oblasti vf. techniky
 • Spoluřešitelem mezinár. projektu Lablink (2001-3) v oblasti internetové výuky
 • Řešitel doktorského grantu 102/03/H086

Působení v zahraničí a mezinárodní spolupráce

 • 1989, 1999 - Helsinki University of Technology (4 měsíce, 2 týdny)
 • 1999-2006 Karl de Grotte Hogeschool, Antwerpen (každoročně 1 týden přednášek)
 • participuje v Antenna Centre of Excellence, European School of Antennas, Marie Curie Action