Milan Švanda

vědecký pracovník639 - B2224 352 281
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

 • Ph.D. 2011 - ČVUT FEL - Radioelektronika
 • Ing. 2007 - ČVUT FEL - Radioelektronika
 • Speciální konstrukce planárních antén
 • Antény pro činnost na lidském těle
 • Bezkontaktní identifikace osob (RFID)
 • Bezčipová bezkontaktní identifikace (chipless RFID)
 • Senzorové RFID aplikace
 • 2019 - Člen organizačního výboru konference EuMCE 2019
 • 2019 - Člen programového výboru konference EuMCE 2019
 • 2016 - dosud - Člen programového výboru konference POSTER
 • Člen Společnosti pro radioelektronické inženýrství

Vývojové projekty:

 • NBU 2011/2012 - Úprava antén pro zónové měření
 • NBU 2011 - Analýza soupravy antén pro zónové měření

Výzkumné projekty:

 • GAČR GA17-02760S - Bezdrátové snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředí, 2017-2019
 • GAČR GP102/12/P863 - Elektromagnetické vlastnosti vyzařujících struktur a umělých stínicích povrchů v blízkosti lidského těla, 2012-2014

Odborný životopis:

Závěrečné práce:

 • Nízkoprofilové antény v blízkosti lidského těla, disertační práce, ČVUT FEL Katedra elektromagnetického pole, 2011 - disertace

 • Použití RFID systému pro identifikaci pohybujících se sportovců, diplomová práce, ČVUT FEL Katedra elektromagnetického pole, 2007 - diplomová práce

Časopisy s IF:

 • J. Macháč, M. Švanda, V. Kabourek: 2D Leaky Wave Antenna with Controlled Direction of Radiation in the Azimuthal Plane, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 2024, pp. 1-11, 2024, přijato k publikaci. - IJMWT_2024_2.pdf

 • M. Pokorný, I. Veřtát, D. Pánek, P. Hazdra, M. Švanda, J. Kraček, M. Mazánek, J. Masopust, P. Karban: Reconfigurable Antenna Array Testbed for Quantized Controlling, IEEE Access, vol 12, pp. 11458-11469, 2024. -  Access_2024.pdf

 • J. Macháč, M. Švanda, V. Kabourek: Leaky Wave Antenna on Substrate Integrated Waveguide with Radiation Pattern Controlled by DC Voltage, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 2024, pp. 1-7, 2024. - IJMWT_2024_1.pdf

 • M. Polívka, M. Švanda, Class of Platform-Tolerant High Encoding Capacity Chipless RFID Tags for EAN/GTIN Encoding, IEEE IoT journal, 2024. - IoT journal_2023.pdf

 • M. Švanda, J. Macháč, M. Polívka: Constrains of Using Conductive Screen-Printing for Chipless 2 RFID TAGs with Enhanced RCS Response, Appl. Sci., 2023, 13, 148.- Applied sciences 2023.pdf

 • H. Ayadi, J. Macháč, M. Švanda, M., N. Boulejfen, L. Latrach: Proof of Concept of Reconfigurable Solvent Vapor Sensor Tag with Wireless Power Transfer for IoT Applications, Appl. Sci., 2022, 12, 10266.- Applied sciences 2022.pdf

 • M. Polívka, V. Hubata-Vacek, M. Švanda, Harmonic Balance / Full-Wave Analysis of Wearable Harmonic Transponder for IoT Applications, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 70, issue 2, pp. 877-887, 2022. - TAP_2022.pdf 

 • M. Švanda, J. Macháč, M. Polívka, Š. Havlová, P. Fitl, M. Vrňata: Chipless RFID Tag with Enhanced RCS Used as a Phthalocyanine-Based Solvent Vapors Sensor, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 19, issue 9, pp. 1556-1560, 2020. - AWPL_2020.pdf 

 • M. Švanda, M. Polívka, J. Havlíček, J. Macháč, D. H. Werner : Platform Tolerant, High Encoding Capacity Dipole Array-Plate Chipless RFID Tags, IEEE Access, vol. 7, issue 1, pp. 138707-138720, 2019Access_2019_2.pdf

 • M. Added, N. Boulejfen, M. Švanda, F. M. Ghannouchi, T.-P. Vuong: High-Performance Chipless Radio-Frequency Identification Tags: Using a Slow-Wave Approach for Miniaturized Structure, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 61, issue 4, pp. 46 - 54, 2019. - APM_2019.pdf

 • J. Kraček, M. Švanda, K. Hoffmann: Scalar Method for Reading of Chipless RFID Tags Based on Limited Ground Plane Backed Dipole Resonator Array, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, vol. 67, issue 11, pp. 4547- 4558, 2019. - MTT_2019.pdf

 • J. Kraček, M. Švanda: Analysis of Capacitive Wireless Power Transfer, IEEE Access, vol. 7, pp. 26678 - 26683, 2019Access_2019_1.pdf

 • M. Švanda, M. Kvičera, M. Polívka: Reliability Improvement of RF Identification of Shadowed People in Building Corridors Using Space Diversity, Radioengineering, vol. 27, No. 3, pp. 762 - 769, 2018. - Radioengineering_2018.pdf

 • M. Švanda, J. Havlíček, J. Macháč, M. Polívka: Polarisation Independent Chipless RFID Tag Based on Circular Arrangement of Dual-Spiral Capacitively-Loaded Dipoles with Robust RCS Response, IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 12, issue 14, pp. 2167 – 2171, 2018. - MAP_2018.pdf
 • J. Havlíček, M. Švanda, M. Polívka, J. Macháč, J. Kraček: Chipless RFID Tag Based on Electrically Small Spiral Capacitively Loaded Dipole, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, issue 1, pp. 3051 - 3054, 2017 - AWPL_2017.pdf

 • N. Carvalho, et all: Europe and the Future for WPT: European Contributions to Wireless Power Transfer Technology, IEEE Microwave Magazine, vol. 18, issue 4, pp. 56-87, 2017. - MM_2017.pdf

 • M. Švanda, M. Polívka, J. Havlíček, J. Macháč: Chipless RFID Tag with an Improved Magnitude and Robustness of RCS Response, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 59, issue 2, pp. 488-492, 2017 - MOTL_2017.pdf

 • J. Macháč, M. Polívka, M. Švanda, J. Havlíček: Reducing Mutual Coupling in Chipless RFID Tags Composed of U-Folded Dipole Scatterers, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 58, issue 11, pp. 2723-2725, 2016 - MOTL_2016.pdf

 • J. Havlíček, M. Švanda, J. Macháč, M. Polívka: Improvement of Reading Performance of Frequency Domain Chipless RFID Transponders, Radioengineering, vol. 25, no. 2, pp. 1-11, 2016 - Radioengineering_2016.pdf

 • M. Polívka, J. Havlíček, M. Švanda, J. Macháč: Improvement in Robustness and Recognizability of RCS Response of U Shaped Strip-Based Chipless RFID Tags, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, pp. 2000-2003, 2016 - AWPL_2016.pdf

 • Kraček J., Švanda M., Mazánek. M., Macháč J.: Implantable Semi-Active UHF RFID Tag with Inductive Wireless Power Transfer, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, issue 1, 2016,  AWPL_2016.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: On-Body Semi-Electrically-Small Tag Antenna for UHF RFID Platform-Tolerant Applications, IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 10, issue 6, pp. 631-637, 2016  - MAP_2016.pdf

 • Polívka M., Švanda M.: Stepped Impedance Coupled-Patches Tag antenna for Platform-Tolerant UHF RFID Applications, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, No. 9, pp. 3791-3797, August 2015 - TAP_2015_2.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Matching Technique for an On-Body Low-Profile Coupled-Patches UHF RFID Tag and for Sensor Antennas, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, No. 5, pp. 2295-2301, May 2015 - TAP_2015.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Illustration of the Impedance Behaviour of Extremely Low Profile Coupled Shorted Patches Antennas for UHF RFID of People, International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2014, May 2014 - IJAP_2014_2.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Small-Size Wearable High-Efficiency TAG Antenna for UHF RFID of People, International Journal of Antennas and Propagation, special issue Small Antennas: Miniaturization Techniques and Applications, vol. 2014, April 2014 - IJAP_2014.pdf

 • Polívka M., Holub L., Vyhnalik M., Švanda M.: Impedance Properties and Radiation Efficiency of Electrically Small Double and Triple Split-Ring Antennas for UHF RFID Applications, IEEE Antennas and  Wireless Propagation Letters, vol. 12, February 2013 - AWPL_2013.pdf

 • Švanda M., Polívka M., Hudec P.: Novel low-profile Foam Dielectric Over‑the‑Shoulder Antenna Based On Coupled Patches Technique, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 55, Issue 3, p.593-597, March 2013 - MOTL_2012.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Horizontal Five-Arm Folded Dipole over Metal Screening Plane for UHF RFID of Dielectric Objects, Microwave and Optical Technology Letters, October 2010, vol. 52, issue 10, p. 2291-2294, ISSN 0895-2477 - MOTL_2010.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Two Novel Extremely Low-Profile Slot-Couplet Two-Element Patch Antennas For UHF RFID of People, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 52, issue 2, p. 249-252, ISSN 0895-2477, February 2010 - MOTL_2009.pdf

 • Polívka M., Švanda M., Hudec P., Zvánovec S.: UHF RF Identification of Persons in Buildings and Open Areas, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, SI on Hardware and Integration Challenges of RFID's, vol. 57, issue 5, part 2, p. 1341-1347, May 2009 - MTT_2009.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Novel Dual-loop Antenna Placed over Patch Array Surface for UHF RFID of Dielectric and Metalic Objects, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 51, no. 3, p. 709-713, March 2009 - MOTL_2008.pdf

Editorství speciálního čísla časopisu:

 • Macháč J., Švanda M., Vrba Jr. J., The 1st EuMCE 2019 Special Issue, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 12, issue: 9, pp. 815–816, 2020 - IJMWT 2020.

Časopisy recenzované:

 • Macháč J., Boussada A., Švanda M., Havlíček J., Polívka M: Influence of Mutual Coupling on Stability of RCS Response in Chipless RFID, MDPI Technologies, Special Issue, vol. 6, no. 3, pp. 1 - 10, ISSN 2227-7080, 2018 - MDPI_2018.pdf

 • Polívka M., Švanda M., Černý P.: The Design of the Multiple-Arm Folded Dipole Antenna Opetating Closely Spaced to a PEC, International Journal on Wireless & Optical Communications, 2008 - IJWOC_2008.pdf

 • Švanda M., Polívka M., Hudec P.: Application of an UHF RFID System for Identification of Sportsmen in Mass Races, Spec. Issue of Proceedings of the European Microwave Association, vol. 3, Issue 4, 2007 - EUMA_2007.pdf

Kapitola v knize:

 • Polívka M., Švanda M., Hudec P.: UHF RFID of People, Chapter in Book: Development and Implementation of RFID Technology, In-Tech, Viena, 2009 - Ke stažení

Patenty:

 • Polívka M., Švanda M.: Bezčipový radiofrekvenční identifikační transpondér, Patent ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 309867, datum udělení patentu: 16.11.2023

 • Švanda M.: Bezčipový radiofrekvenční transpondér se zvýšenou RCS odezvou pro senzorické aplikace, Patent ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 308683, datum udělení patentu: 8.1.2021

 • Švanda M., Polívka M.: Nízkoprofilová planární štěrbinová anténa, Patent ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 304585, datum udělení patentu: 4. 6. 2014

 • Švanda M., Polívka M.: Nízkoprofilová štěrbinová anténa, Patent ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 303919, datum udělení patentu 15.5.2013

 • Polívka M., Švanda M.: Nízkoprofilová anténa, Patent ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 303918, datum udělení patentu 15.5.2013

 • Polívka M., Švanda M.: Nízkoprofilová anténa, Patent ČR, č. 303264, datum udělení patentu: 4.7.2012

 • Hudec P., Švanda M., Polívka M.: Komunikační anténa určená pro připevnění na tělo, Patent ČR, č. 302377, datum udělení patentu: 20.4.2011

Užitné vzory:

 • Švanda M.: Bezčipový radiofrekvenční transpondér se zvýšenou RCS odezvou pro senzorické aplikace, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 3593. datum zápisu užitného vzoru: 14.1.2020

 • Švanda M., Polívka M.: Nízkoprofilová planární štěrbinová anténa, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č.25676, datum zápisu užitného vzoru: 18. 7. 2013

 • Švanda M., Polívka M.: Nízkoprofilová štěrbinová anténa, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 19707, datum zápisu užitného vzoru: 8. 6. 2009

 • Polívka M., Švanda M.: Nízkoprofilová anténa, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 19482, datum zápisu užitného vzoru: 30. 3. 2009

 • Hudec, P., Švanda, M., Polívka, M.: Komunikační anténa určená pro připevnění na tělo, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 19152, datum zápisu užitného vzoru 8. 12. 2008

 • Polívka M., Švanda M.: Nízkoprofilová anténa, Užitný vzor ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 18825, datum zápisu užitného vzoru: 18. 8. 2008

Konference:

 • Macháč J., Švanda M., Kabourek V.: A Reconfigurable Leaky Wave Antenna. In 33rd International Conference on Radioelektronika, Pardubice, ČR, 2023. - MAREW 2023.pdf

 • Polívka M., Švanda M.: High Encoding Capacity Chipless RFID Tag. In EuCAP 2023 – 17th European Microwave Conference [CD-ROM], Florencie, Itálie, 2023.-EuCAP 2023.pdf

 • H. Ayadi, J. Macháč, M. Švanda, M., N. Boulejfen, L. Latrach: Remote Tuning of Resonant Circuits Using Wireless Power Transfer, In Proceedings of 2022 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2022), Yokohama, Japonsko, pp. 946-948.- APMC 2022.pdf

 • Polívka M., Hubata-Vacek V., Švanda M.: Wearable Harmonic Transponder for IoT Applications. In EuCAP 2022 – 16th European Microwave Conference [CD-ROM], Madrid, Spain, 2022 - EuCAP 2022

 • Kraček J., Švanda M.: Power Balance of Capacitive Wireless Power Transfer. In EuMCE 2019 – 1st European Microwave Conference in Central Europe [CD-ROM], Prague, Czech Republic,  pp. 521-524, 2019 - EuMCE_2019.pdf

 • Macháč J., Polívka M., Švanda M., Havlíček J.: Frequency-Domain Chipless RFID Transponders: Improvement the Reading Response. In Proceedings of the 22nd International Conference on Microwaves, MIKON 2018. Poznaň, Poland, 2018 - Mikon_2018.pdf

 • Polívka M., Švanda M., Havlíček J., Macháč J.: Semi-Platform Tolerant 20-bit Chipless RFID Tag Composed of Dipole Array Closely Coupled to Plate. In EuCAP 2018 - 12th European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM], 2018 - EuCAP_2018.pdf

 • Ibrahim, A.A., Machac, J., Shubair, R. M. and Svanda M., “Compact UWB MIMO Antenna with Asymmetric Coplanar Strip Feeding Configuration,” In conference Proceedings - 2017 IEEE 28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC), Montreal, Canada, pp. 1 – 4, 2017 - PIMRC_2017.pdf

 • Ibrahim, A.A., Machac, J., Shubair, R. M. and Svanda M., “Design and Measurement of a Compact UWB MIMO Antenna With Asymmetric Coplanar Strip Feed,” In conference Proceedings - IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, San Diego, California (USA), pp. 1655 – 1656, 2017 - APS_2017.pdf

 • Kraček J., Švanda M., Mazánek M., Macháč J.: Semi-Active 866 MHz RFID Implantable Tag Fed by 6.78 MHz Inductive Wireless Power Transfer. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2016 (46th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM], 2016 - EuMW_2016.pdf

 • Švanda M., Macháč J., Polívka M., Havlíček J.: Capacitively Loaded Dipoles for Chipless RFID Transponder. In Proceedings of the 21st International Conference on Microwaves, MIKON 2016. Krakow (Poland): 2016. - MIKON_2016.pdf
 • Havlíček J., Polívka M., Švanda M., Macháč J.Capacitively Loaded Dipoles for Chipless RFID Transponder. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika 2016. Košice (Slovakia): IEEE, 2016. ISBN: 978-1-5090-1673-0. - Radioelektronika_2016.pdf

 • Polívka M., Havlíček J., Švanda M., Macháč J.: Improvement of RCS Response of U-Shaped Strip-Based Chipless RFID Tags. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2015 (45th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM], 2015 - EuMW_2015.pdf

 • Polívka M., Švanda M., Macháč J.: Chipless RFID Tag with an Improved RCS Response. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2014 (44th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM], 2014 - EuMW_2014.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Parametric Study of the Low-Profile Foam Dielectric Over‑the‑Shoulder Antenna Based on Coupled Patches Technique. In EuCAP 2013 - 7th European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM], 2013 - EuCAP_2013.pdf

 • Polívka M., Havlíček J., Švanda M., Macháč J.: Detection of Spiral Resonator Array for Chipless RFID. In EuCAP 2012 - 6th European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM], 2012 - EuCAP_2012.pdf

 • Hudec P., Švanda M., Polívka M.: Active UHF Antennas for Demanding RFID Applications. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2010 (40th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM], 2010 - EuMW_2010.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Extremely Low Profile UHF RFID TAG Antennas for Identification of People. In EuCAP 2010 - 4th European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM]. Barcelona, 2010 - EuCAP_2010.pdf

 • Hudec P., Raboch J., Randus M., Hoffmann K., Holub A., Svanda M. and Polivka M.: Microwave Radar Sensors for Active Defense Systems. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2009 (39th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM], 2009 - EuMW_2009.pdf

 • Švanda M., Polívka M., Zvánovec S.: UHF RF Identification Distance in Indoor Areas. In EuCAP 2009 - 3rd European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM]. Berlin: VDE Verlag, 2009, p. 2318-2320 - EuCAP 2009.pdf

 • Švanda M., Polívka M.: Parametric Study of the Novel UHF RFID Dual-loop Antenna, International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008 - ISAP_2008.pdf

 • Polívka M., Syrový M., Vrba D., Holub A., Švanda M.: Novel Metamaterial Cell-Based Resonator Antenna with Broadside Radiation Pattern, International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008 - ISAP_2008b.pdf

 • Polívka M., Vrba D., Hamouz P., Švanda M., Hudec P.: Efficiency Treatment of Composite Right/Left-Handed TL Zeroth-Order Resonator Antenna, EuMC 2008 - EuMW_2008.pdf

 • Hudec P., Hoffmann K., Randus M., Ryneš M., Raboch J., Švanda M., Polívka M.: Microwave Radar Sensor for Detection of Anti-Armour Missiles, EuRAD 2008 - EuMW_2008b.pdf

 • Polívka, M., Švanda, M., Černý, P.: Multiple-Arm Folded Monopole Antenna Operating Extremely Close to a Conductive Plane. In Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008 [CD-ROM]. Praha: Československá sekce IEEE, 2008, p. 61-66- COMITE_2008

 • Švanda, M., Polívka, M.: Dualband Wearable UHF RFID Antenna. In Proceeding of the 2nd European Conference on Antennas and Propagation [CD-ROM]. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2007 - EuCAP_2007.pdf

 • Polívka, M., Švanda, M., Hudec, P.: The Optimization of the RFID System for the Identification of Sportsmen in Mass Races. In Conference Proceedings - European Microwave Week 2007 (37th EuMC, EuRAD, EuMIC, EuWT) [CD-ROM]. London: Horizon House Publications, 2007, s. 732-735 - EuMW_2007.pdf

 • Polívka M., Švanda M., Hudec P.: Analysis and Measurement of the RFID System Adapted for Identification of Moving Objects. In Proceedings of the 36th European Microwave Conference [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2006 - EuMW_2006.pdf

Ostatní:

 • Roubík, Motyčková, Denney, Poncová: English for Biomedical and Electrical Engineering Scientists, Fakulta biomedicínského inženýrství, duben 2009, ISBN 978-80-01-04283-0, (autor grafické úpravy skript a návrhu ilustračních anekdot), skripta je možné zakoupit zde nebo zapůjčit v NTK

 

Editor odborného časopisu:

 • Radioengineering (associated editor)
 • Special issue of MDPI Sensors  (hostující editor 2021-2023)
 • Special issue of MDPI Electronics (hostující editor 2021-2023)
 • Special issue of International Journal of Microwave and Wireless Technologies (hostující editor 2019-2020)

Recenze pro odborné časopisy:

 • IEEE TAP
 • IEEE Access
 • IET Electronic Letters
 • MDPI Sensors
 • Radioengineering
 • JEMWA
 • Elektrorevue

Záliby:

 • Trenérská činnost - florbal

 • Práce se dřevem

 • Turistika

 • Sport