Matěj Komanec

vědecký pracovník 533+224352278
Status tohoto účtu je Approved

Uživatel zatím nepřidal žádné informace.

 • 2004-2007
 • Bc. na ČVUT FEL
 • obor telekomunikace a sdělovací technika
 • 2007-2009
 • Ing. na ČVUT FEL
 • obor optoelektronika
 • diplomová práce na téma: Optický vzorkovací osciloskop s pikosekundovým rozlišením
 • 2009-2014
 • Ph.D. na ČVUT FEL
 • obor: radioelektronika
 • téma disertační práce: Optical packet switching techniques based on nonlinear optics
 • 2014-dosud
 • vědecký pracovník
 • projekty TAČR, COST, atp.
 • Hollow-core fibers
 • Speciální optická vlákna pro oblasti NIR/MIR
 • Optické vláknové senzory
 • Technologie pro vysokovýkonové optické spoje
 • Charakterizace speciálních vláken
 • X17OKS - Optické komunikační systémy
 • X17VOD - Vláknově optická detekce
 • X17VOT - Vláknově optická technika
 • 2015-17 Projekt COST CZ MISS, „Vysoko-výkonové pulzní lasery pro zdroje superkontinua ve střední infračervené oblasti", řešitel
 • 2014-18 Projekt COST MP1401, „Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience", MC substitute
 • 2014-19 Projekt TACR TE02000202 Centrum kompetence, „Pokročilé senzory a metody zpracovaní senzorových dat", člen řešitelského týmu
 • 2014-17 Projekt TAČR TA04010220, „Širokospektralní optickýy zdroj na bázi vláken z měkkých skel", spoluřešitel
 • 2013-17 Projekt TAČR TA03010060, „Vláknově optická detekce kapalin", člen týmu
 • 2012-15 Projekt COST Rainbows, „Bezdrátové optické outdoor a indoor spoje“, člen řešitelského týmu
 • 2011-13 Projekt TAČR TA01011105 „Optický paketový přepínač“, 2011-2013, člen řešitelského týmu
 • 2011-13 Projekt MPO FR-TI3/797, „POLYPLAN", člen řešitelského týmu
 • 2011       Projekt FRVŠ G1 984/2011, „Podpora výuky předmětu Optické komunikační systémy“, řešitel
 • 2011       Projekt GAČR GD102/08/H018, „Modelování a simulace polí", člen doktorského týmu SGS
 • 2010       Projekt SGS OHK3-134/10, „Parametrické a Ramanovo zesilování v optických vysoce nelineárních vláknech", řešitel

Kapitola v knize:

Paul Anthony Haigh, Andrew Burton, Matej Komanec, Zabih Ghassemlooy, Stanislav Zvanovec, Optoelectronic and OLED devices, in Visible Light Communication Systems: theory, applications and future trends, ed. Luis Nero, Elsevier, 2015, v tisku.

Impaktované publikace:

 • Komanec, M., Martan, T. and Zvanovec, S., "Multimode FIber tapers for reproducible refractometric detection of liquids." Optical Engineering, 54(4), 2015
 • Libich, J., Komanec, M., Pesek, P., Zvanovec, S. and Popoola, W. O., "Experimental Verication of All-optical Dual Hop 10 Gbit/s FSO Link under Turbulence Regimes." Optics Letters, Vol. 40, Issue 3, pp. 391-394, 2015
 • Komanec, M., Sistek, J., Skoda, P., and Martan, T., "Data transparent and polarization insensitive all-optical switch based on FIbers with enhanced nonlinearity." Radioengineering, vol. 23, no. 3, pp. 768-775, 2014.
 • Komanec, M., Honzatko, P., and Zvanovec, S., "Single-shot all-optical sampling oscilloscope using a polarization-maintaining resonator for pulse replication." Micr. Opt. Technol. Lett., vol. 52, no. 11, pp. 2452-2456, 2010

Aplikované výsledky:

 • Komanec, M., Libich, J., Skoda, P., Pisarik, M., and Zvanovec, S., "Polarizačně nezávislý optický paketový přepínač", patent, 2015
 • Komanec, M., Libich, J., Skoda, P., Pisarik, M., and Zvanovec, S., "Polarizačně nezávislý optický paketový přepínač", v SQS Vláknová optika, 2014, užitný vzor
 • Komanec, M., Pisarik, M., and Zvanovec, S., "Athermalní vlnově selektivní člen AWG", G/B, v SQS Vláknova optiká, 2013, prototyp
 • Komanec, M., Skoda, P., and Zvanovec, S., "Opticky vláknovy laser", G/B, 2011, funkční vzorek
 • Zahraniční stáže:

  • Vědecká spolupráce s University of Southampton v oblasti vláknových senzorů, pulzních laserů a nelinearních jevů, Velká Británie, Říjen - Listopad 2014
  • Vědecká spolupráce s Hong-Kong Polytechnic University v oblasti vláknových senzorů, Hong-Kong, Duben - Červen 2014
  • Optical Fiber Sensing, Portugalsko, Září 2012
  • International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Německo, Červenec 2011