Martin Mudroch

lektor, správce sítěB2-6312273
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

 • 2007 - Ing., FEL ČVUT, obor Elektrotechnika a informatika
 • 2015 - Ph.D., FEL ČVUT, Katedra elektromagnetického pole, obor Radioelektronika

FPGA Digital Design

Programovaní v C, Java

Aplikace mikrokontrolerů

Programování

Programování 1

Programovaní 2

Programovací jazyk C/C++

Programovací jazyk Java

Práce na projektech:

 • TAČR InovaFond TG02010033
 • ESIF - Praha pól růstu - Tel4Rain

 

 • FENCL, M. et al. Commercial Microwave Links for Urban Rainfall-runoff Modelling. In: RealPeP - Precipitation and Flash Flood Prediction from Minutes to Days. Berlin: European Meteorological Society, 2020.
 • BAREŠ, V. et al. TEL4RAIN: MĚŘENÍ SRÁŽEK S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM POMOCÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH MIKROVLNNÝCH SPOJŮ. In: KABELKOVÁ, I. et al., eds. Sborník přednášek a posterových sdělení. 13. bienální konference VODA 2019, Poděbrady, 2019-09-18/2019-09-20. Brno: CzWA service, 2019. s. 337-344. ISSN 2694-7013.
 • BAREŠ, V. et al. Závěrečná zpráva o řešení dílčího projektu RainTel Monitor TG02010033 InovaFOND. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. Zpráva č. TG02010033-2018V001.
 • MUDROCH, M. et al. RainTel Monitor Demonstrátor. [Software splňující podmínky RIV] 2018.
 • MUDROCH, M. a J. SPÁČIL. FPGA. [Výzkumná zpráva] 2017. 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing. [Pořádání konference] 2016.
 • MUDROCH, M. a S. ZVÁNOVEC. Software module for analysis of free space optical links and atmosphere parameters based on neural networks. [Software splňující podmínky RIV] 2015.
 • MUDROCH, M. a S. ZVÁNOVEC. Artificial Neural Network Utilization for FSO Link Performance Estimation. Radioengineering. 2014, 23(1), 474-479. ISSN 1210-2512.
 • LIBICH, J. et al. Performance Analysis of Hybrid FSO/RF Link. In: Proceedings of the 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2012). 6th European Conference on Antennas and Propagation, Praha, 2012-03-25/2012-03-30. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1235-1238. ISBN 978-1-4577-0918-0. DOI 10.1109/EuCAP.2012.6206446.
 • LIBICH, J., S. ZVÁNOVEC a M. MUDROCH. Mitigation of Time-spatial Influence in Free-space Optical Networks Utilizing Route Diversity. In: HEMMATI, H. a D.M. BOROSON, eds. Free-Space Laser Communication Technologies XXIV (Proceedings Volume) Proceedings of SPIE Volume 8246. Free-Space Laser Communication Technologies XXIV, San Francisco, 2012-01-24/2012-01-26. Bellingham: SPIE, 2012. s. 1-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8889-3. DOI 10.1117/12.907928.
 • LIBICH, J., M. MUDROCH a S. ZVÁNOVEC. Atmosphere Analysis and Measurements via Free-Space Optical Network. In: Proceedings of 22nd International Conference on Electronics, Communications and Computing. 22nd International Conference on Electronics, Communications and Computing, Puebla, 2012-02-27/2012-02-29. Puebla: IEEE Seccion Puebla, 2012. s. 230-233. ISBN 978-1-4577-1326-2. DOI 10.1109/CONIELECOMP.2012.6189914.
 • MUDROCH, M. et al. FSO Link Performance Modelling Using Artificial Intelligence. In: Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 5th European Conference on Antennas and Propagation, Rome, 2011-04-11/2011-04-15. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1826-1829. ISBN 978-88-8202-074-3.
 • MUDROCH, M. et al. Atmospheric Refractivity Evaluation Improved Using Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the 4th European Conference on Antennas and Propagation. 4th European Conference on Antennas and Propagation, Barcelona, 2010-04-12/2010-04-16. Piscataway: IEEE, 2010. s. 1-4. ISBN 978-84-7653-472-4.
 • GRÁBNER, M. et al. Multipath Fading Measurement and Prediction on 10 GHz Fixed Terrestrial Link. In: FEDRA, Z. et al., eds. Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010. 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010, Brno, 2010-04-19/2010-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2010. s. 145-148. ISBN 978-1-4244-6351-0. DOI 10.1109/COMITE.2010.5481330.
 • ČERNÝ, P. a M. MUDROCH. UWB anténa s minimalizovaným zkreslením vyářeného pulzu a zpětného vyzařování. [Funkční vzorek] 2009.
 • ČERNÝ, P. a M. MUDROCH. Shape Optimization of UWB Dipole Radiating Required Impulse for Specific Excitation Impulse. In: European Microwave Week 2009 - Conference Proceedings. European Microwave Week 2009 "Science, Progress and Quality at Radiofrequencies", Rome, 2009-09-28/2009-10-02. London: Horizon House Publications, 2009. s. 373-376. ISBN 978-1-4244-4748-0.
 • MUDROCH, M. et al. Classification and Prediction of Lower Troposphere Layers Influence on RF Propagation Using Artificial Neural Networks. In: KÖPPEN, M., N. KASABOV a G. COGHILL, eds. Advances in Neuro-Information Processing. Berlin: Springer, 2009. s. 893-900. Lecture Notes in Computer Science. sv. 5506. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-02489-4. DOI 10.1007/978-3-642-02490-0_109.
 • ČERNÝ, P. a M. MUDROCH. Back Radiation Minimization of Ultra Wideband Vivaldi Antenna for Radar Application. In: EuCAP 2009 - 3rd European Conference on Antennas and Propagation. 3rd European Conference on Antennas and Propagation, Berlín, 2009-03-23/2009-03-27. New York: IEEE, 2009. s. 3219-3223. ISBN 978-1-4244-4753-4.
 • MUDROCH, M. et al. First Results from Remote Sensing of the Atmosphere Using Artificial Neural Networks. In: EuCAP 2009 - 3rd European Conference on Antennas and Propagation. 3rd European Conference on Antennas and Propagation, Berlín, 2009-03-23/2009-03-27. New York: IEEE, 2009. s. 1356-1359. ISBN 978-1-4244-4753-4.
 • MUDROCH, M. et al. UWB Dipole Antenna Optimization with Neural Network Tuned Algorithm. In: EuCAP 2009 - 3rd European Conference on Antennas and Propagation. 3rd European Conference on Antennas and Propagation, Berlín, 2009-03-23/2009-03-27. New York: IEEE, 2009. s. 1422-1425. ISBN 978-1-4244-4753-4.
 • MUDROCH, M. et al. An Experimental Study of the Lowest Troposphere Layers at 10 GHz - First Results. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. s. 73-76. ISBN 978-1-4244-2137-4. DOI 10.1109/COMITE.2008.4569896.
 • KOŘÍNEK, T., M. MUDROCH a M. MAZÁNEK. Shielding Effectiveness Measurement of Small Enclosures Using Linearly and Circularly Polarized Antennas. In: Proceeding of the 2nd European Conference on Antennas and Propagation. 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, 2007-11-11/2007-11-16. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2007. ISBN 978-0-86341-842-6. DOI 10.1049/ic.2007.0971.
 • ČERNÝ, P., M. MAZÁNEK a M. MUDROCH. Measurement Methods of Impulse Radiation Characteristics for Ultra Wideband Antennas. In: Proceeding of the 2nd European Conference on Antennas and Propagation. 2nd European Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh, 2007-11-11/2007-11-16. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2007. ISBN 978-0-86341-842-6. DOI 10.1049/ic.2007.0929.

Materiály pro studenty

PRP 2016 - Cvičení 8 - Rekurze