Ladislav Oppl

lektorT2:B2-639+420 224 352 270
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

 • Mikrovlnná technika
 • Hypertermie (metoda pro léčbu nádorových onemocnění)
 • Měření komplexní permitivity ztrátových materiálů
 • Diagnostické metody založené na využití elektromagnetického pole
 • Průmyslové aplikace mikrovlnné techniky
 • ESHO - European Society for Hyperthermic Oncology
 • RS - Společnost pro radioelektronické inženýrství
 • Biologické účinky elektromagnetického pole
 • Lékařské aplikace biologických účinků elektromagnetického pole
 • Aplikace elektromagnetických polí v medicíně
 • Fyzika pro diagnostiku a terapii
 • Vedení pro datové přenosy
 • Elektromagnetické pole

Nejvýznamnější řešené projekty:

- Projekt EU-RP7 (2009/13): REBIOFOAM (NMP3-SE-2009-214425).

- Projekt MŠMT (2000/11): Transdisciplinární výzkum v oblasti BME - Interakce EM pole pro léčebné účely.

- Projekt GA/ČR (2005/07): Mikrovlnné diagnostické metody pro biomedicíncké aplikace.

- Projekt AV/ČR (2005/08): Hypertermie a protinádorová imunomodulace.

- Projekt FRVŠ-RP (2009): Výuka elektromagnetického pole a jeho aplikací v medicíně na ČVUT v Praze.

- Projekt GA/ČR (2008/11): Nestandardní aplikace fyzikálních polí, (GD102/08/H081).

- Projekt GA/ČR (2011/13): Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami, (P102/11/0649).

- Projekt TA/ČR  (2012/14): Vývoj výkonových zdrojů světla pro využití v medicíně, (TA02010854).

- COST Action TD 1301 MiMed (2013/17): Development of a European based Collaborative Network to Accelerate Technological, and Clinical Progress in the Area of Medical Microwave Imaging.

- COST Action BM 1309 EMF-MED (2013/17): European network for innovative uses of EMFs in biomedical application.

Vrba,J., Oppl,L.: "Technical Aspects of Microwave Thermotherapy", Bioelectrochemistry, Vol. 48, No. 2, pp. 305-309, 1999, (IF 2,6)

Zajíček,R., Oppl,L., Vrba,J.: "Broadband Measurement of Complex Permittivity Using Reflection Method and Coaxial Probes", Radioengineering, Vol. 17, No. 1, pp. 14-19, 2008, (IF 0,8)

Vrba,J., Oppl,L., Vrbová,B., Vorlíček,J., Vrba,J., Vrba,D.: "Application of EM Field in Medicine", Progress In Electromagnetics Research Symposium 2013 Taipei, Taiwan, pp. 1240-1243, 2013

Oppl,L., Zapletal,R., Vrba,J., Kubeš.J.: "Superficial Hyperthermia: Clinical Study in the Treatment of Patients with Head and Neck Cancers", 13th Internbatoinal Symposium on Microwave and Optical Technology, Praha, pp. 311-314, 2011

Vrba,J., Víšek,L., Oppl,L., Vrba,D., Vrbová,B., Havelka,D.: "Microwave Exposure Systems for Research of Biological Effects of EM Field", 13th International Symposium on Microwave and Optical Technology, Praha, pp. 343-345, 2011

Vrba,J., Oppl,L., Vrba,D., Vorlíček,J., Vrbová,B., Havelka,D.: "Prospective Applications of EM Fields in Medicine", Progress In Electromagnetic Research Symposium 2011 Marrakesh, Maroko, pp. 1816-1821, 2011

Vorlíček,J., Oppl,L., Vrba,J.: "Non-invasive Measurement of Complex Permittivity of Dielectric Substrates", 13th International Symposium on Microwave and Optical Technology", Praha, pp. 527-530, 2011

Vorlíček,J., Oppl,L., Vrba,J.: "Measurement of Complex Permittivity of Biological Tissues", Progress In Electromagnetics Research Symposium 2010 Cambridge, UK, pp. 599-601, 2010

Vrba,J., Oppl.,L., Trefná,H., Žák,O., Pourová,M., Dřížďal,T., Zajíček,R.: "Microwave Medical Imaging and Diagnostics", Progress In Electromagnetics Research Symposium 2009 Beijing, Čína, pp. 1461-1465, 2009

Vrba,J., Oppl,L., Vrba,J., Vrba,D.: "Microwave Medical Imaging and Diagnostics", European Microwave Week 2008, Amsterdam, Nizozemsko, pp. 408-411, 2008

Vrba,J., Oppl,L., Kvěch,J., Kubeš.J.: "Microwave Thermotherapy for Cancer Treatment", Progress In Electromagnetics Research Symposium 2007 Beijing, Čína, pp. 643-644, 2007

Oppl,L., Vrba,J., Kubeš,J., Kvěch,J.: "Clinical Experience with Local Microwave Hyperthermia", 13th Conference on Microwave Technique 2005 Praha, pp. 275-278, 2005

 Patenty:

 • Spoluautor evropského patentu č. 02466005.2 - Microwave drier for fabric