Jiří Masopust

B2-824b+420602691962
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

1975-1979     gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku
1979-1984    „Ing“ VŠSE Plzeň, obor „Elektronické počítače“
1985-1988    „CSc.“ ÚRE ČSAV Praha, obor „Radioelektronika“
1986-1988    „Mikroelektronika“ postgraduál VŠSE
1993               „Vysokoškolská pedagogika“ kurz PeF v Plzni
1995               „docent“ v oboru „Aplikovaná elektronika“
1996               „Radiokomunikace“ postgraduální kurz FEL ČVUT Praha
1999               „Řízení vysokých škol“ postgraduální kurz MŠMT

Oblast kosmických technologií

 • Projekt PilsenCUBE – vývoj, komunikace a provozování malých satelitů na FEL ZČU (od 2008) - koordinátor a vedoucí projektu (GAČR – PilsenCUBE I, QB50 a TAČR-VZLUSAT-1, TAČR - VZLUSAT-2, Město Plzeň – PilsenCUBE II)
 • Pozemní segment pro malé satelity na FEL ZČU v Plzni (spolupráce s ESA)
 • REX – experiment na raketě Black Brant 9- spolupráce s NASA
 • Stratosférické balóny–spolupráce s agenturou SOSA Slovensko(ověřování satelitních subsystémů)

Oblast elektronických komunikací:

Zavádění mobilních radiokomunikačních sítí v ČR:

 • Budování komunikační sítě pro Integrovaný záchranný systém ČR – rádiová síť PEGAS (MVČR)
 • Budování Jednotného bezpečnostního systému JBS HM Prahy – rádiová část (Ascom Praha)
 • Rekonstrukce rádiové sítě pro Záchrannou službu HM Prahy (BOSCH)
 • Budování radiotelefonních sítí GSM, UMTS a LTE (PAEGAS, OSCAR, T-MOBILE, O2)
 • Elektronické mýtné, informační systémy pro ŘSD
 • Zavádění systému GSM-R (SŽDC, AŽD)
 • Bezpečnostní systémy (NBÚ)

Lékařská elektronika

 • Diagnostické systémy na bázi měření elektrických projevů organismů – patent v USA i ČR, spolumajitel firmy v USA
 • IoT a asistivní technologie na bázi Smart textilií (projekt OPPIK – spolupráce s Triolou a Knitvou)

Multimediální technika

 • Televizní technika v úzké spolupráci s firmou Panasonic včetně vývoje nových systémů pro digitální televizi
 • Systémy hodnocení kvality video sekvencí - spolupráce s ČVUT Praha a VUT Brno
 • Digitalizace rozhlasového a televizního vysílání – spolupráce MIČR, MVČR, MPO, ČT a ČRo

1982-1998      IAESTE (1983-1998 zástupce za VŠSE a ZČU)

1997-1999      vedoucí odd. Technologie elektroniky KAE FEL ZČU v Plzni

1997-2000      člen senátu FEL ZČU v Plzni

 • proděkan pro vědu a zahraniční styky, FEL ,ZČU v Plzni
 • děkan FEL ZČU v Plzni

2003-2005      proděkan pro rozvoj, informační činnost a vnější vztahy, FEL ZČU

2008-2020      vedoucí odd. Telekomunikací a multimediální techniky KAE FEL

člen VR výzkumného centra NTC při ZČU v Plzni (2000-2003)

člen VR ZČU v Plzni (2000 - 2003)

člen VR FEL ZČU v Plzni (1999-2020)

člen VR FEL ČVUT Praha (2001-2011)

člen VR FM TU v Liberci  (od 2005)

člen VR FEKT VUT v Brně (od 2006)

člen Strategického týmu ZČU a FEL ZČU v Plzni (1998-2005)

člen OR DSP FEL ZČU v Plzni (2011-2020) a FEL ČVUT Praha (2004-2016)

člen Vědeckého poradního sboru Centra SIX FEKT VUT Brno (2010-2013)

člen Rady pro kosmické aktivity (MŠMT, MDČR) (od 2013)

člen Kontrolní rady GAČR (2011-2015)

člen Výboru ČES UOS Mikrovlnná technika (od 1996)

člen Akademické sekce Skupiny pro digitalizaci (MI, MV, MPO) od 2004

člen redakční rady časopisů: „Slaboproudý obzor“ (2002-19) a „T&P”(2003-07)

odborný garant konference „Teleinformatika“ (Praha 2002 - 2007)

odborný garant konference„Radioelektronika“(Praha,Brno,Bratislava,Pardubice od 06)

odborný garant konference „Digital technologies“ (Žilina od 2004)

odborný garant konference „Radiokomunikace“ (Pardubice od 2012)

-     vysokoškolská pedagogická praxe od 1984

-     založení výuky radiotechniky na FEL VŠSE (ZČU) v roce 1990

 • školitel doktorandů (od 1995)
 • zakladatel doktorské konference Aplikovaná elektrotechnika v Nečtinech
 • zakladatel a garant oboru „Telekomunikační a multimediální technika“ 2003
 • koordinátor a spolutvůrce podoby strukturovaného studia FEL a její první akreditace
 • tvůrce, garant a vyučující 23 stávajících předmětů Bc., Mgr. a Ph.D. z oblasti radioelektroniky a komunikačních technologií a dalších předmětů nastávajících nově akreditovaných studijních programů
 • vedoucí bakalářských a diplomových prací (až 10 ročně)
 • člen státních komisí pro SZZ, SDZ a obhajoby v Bc., Mgr. a doktorském studiu (ZČU, FEL ČVUT Praha, FEKT VUT Brno a FEI STU v Bratislavě, ESIEE Paris)
 • člen oborové rady FEL ZČU (od 2011-2020) a FEL ČVUT Praha (2004-2016)
 • výuka v angličtině (Bc., Mgr. i doktorských předmětů) – Erasmus, Ph.D. studium, výměnné programy