Seminář – Claudia Maccio: University of Cagliary

Rádi bychom vás pozvali na další z katederních seminářů.

Prezentující: Claudia Maccio
Téma: University of Cagliary

22. 11. 2022 od 13 hod
Učebna B2-621