Seminář – Jan Šístek: První kroky v programování pro Android

Rádi bychom vás pozvali na další z katederních seminářů.

Prezentující: Jan Šístek
Téma: První kroky v programování pro Android (seminář bude probíhat v českém jazyce)

21. 3. 2023 od 13 hod
Učebna B2-621