Seminář – Jan Kraček: Stay at UNISI

Rádi bychom vás pozvali na další z katederních seminářů.

Prezentující: Jan Kraček
Téma: Stay at UNISI

16. 5. 2023 od 13 hod
Učebna B2-621