Seminář – Enrique Moreno: Optimum excitation in hyperthermia treatment through hyper-realistic modeling

Rádi bychom vás pozvali na další z katederních seminářů.

Prezentující: Enrique Moreno
Téma: Optimum excitation in hyperthermia treatment through hyper-realistic modeling

29. 11. 2022 od 13 hod
Učebna B2-621