Vyzařovací štěrbinové koaxiální kabely

Kontakt:

Pavel Pechač, pechac@…

vyz-kabely
Popis:

Vyzařovací štěrbinové koaxiální kabely jsou vhodným moderním řešením pro pokrytí rozsáhlejších prostorů, tunelů a šachet RF signálem a byly již s výhodou instalovány v mnoha projektech po celém světě. Zejména tunely metra světových metropolí, silniční tunely či členité prostory budov letišť, nákupních center apod. využívají technologii vyzařovacích kabelů. Zadání práce bude dle dohody zaměřeno na vybrané vlastnosti a přínosy štěrbinových kabelů v radiomunikacích (vyzařovací vlastnosti struktur kabelů, elmag pole v kabelu a mimo něj, vliv prostředí na vyzařování z kabelu, vliv kvality instalace na kvalitu pokrytí, návrh systému se štěrbinovými kabely apod.) a předpokládá i experimentální činnost.
Zadání práce je ve spolupráci s firmou KABEL Trade Praha s.r.o. (www.ktp.cz).

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln