Vývoj adaptabilního řešiče pro metodu charakteristických modů

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_AFS
Popis:

Seznamte se s teorií charakteristických modů a problémy souvisejícími s jejím nasazením širokém frekvenčním rozsahu. Popište jednotlivé chyby, ke kterým dochází v numerické implementaci a důvod proč vznikají. Dále rozpracujte adaptabilní vzorkovač frekvencí, který podává vynikající výsledky při řešení komplikovaných struktur.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí