Výpočet vodivostních ztrát v rámci elektrické integrální rovnice

Kontakt: Jelínek Lukáš – jelinel1(z)fel.cvut.cz
patch_antenna1
Popis:

Seznamte se s elektrickou integrální rovnicí a s jejím řešením pomocí metody momentů. Seznamte se s určováním vodivostních ztrát v tomto numerickém schématu. Na základě získaných znalostí porovnejte různé přístupy k výpočtu ztrát a určete jejich přesnost. Numerické výsledky porovnejte s experimentem.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole