Vlnovodný dělič výkonu pro pásmo 75 – 110 GHz

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
zadani2
Popis:

Navrhněte a zrealizujte mikrovlnný vlnovodný dělič výkonu v pásmu 75 – 110 GHz. Při návrhu se snažte dodržet co nejmenší rozměry děliče a připojení na vlnovodné příruby UG-387/U v modulu 25.4 mm. Dále minimalizujte odraz na všech branách a průchozí útlum. Parametry realizovaného děliče výkonu ověřte měřením na vektorovém analyzátoru.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření