Vlnovod na desce z izolantu – můžeme touto strukturou vést energii a vyzářit ji do prostoru?

Kontakt:

Prof. Jan Macháč, machac@…

machac_siw_prace
Popis:

V desce z izolačního materiálu (dielektrika), která je ze shora a ze spodu pokovena a z boků je oblast vedoucí vlnu vymezena dvěma řadami prokovených otvorů takto vytvoříme planární vlnovod. Tento vlnovod je možné integrovat s ostatními strukturmi, které se využívají v moderní vysokofrekvenční technice. Seznamte se s konstrukcí tohoto planárního vlnovodu a s mechanismem vedení vln. Zkoumejte možnosti vyzařování energie z tohoto vlnovodu do okolního prostoru. Cílem projektu (práce) je využít toto vedení pro konstrukci antény vyzařující do volného prostoru.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí