Vliv intenzity magnetického pole a kmitočtu na indukční ohřev malých feromagnetických i nemagnetických těles

Kontakt: Pankrác Vítězslav – pankrac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Cílem práce je porovnat pomocí simulačního programu pro kombinované tepelné a elektromagnetické výpočty, jaký je vliv kmitočtu a intenzity magnetického pole na prostorové a časové rozložení teploty v objemu induktivně ohřívaných kovových částí, při zohlednění jejich velikosti a tvaru.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole