Vícenásobná difrakce

Kontakt: Pechač Pavel – pechac(z)fel.cvut.cz
prj-obr-difr_0
Popis:

Pro plánování pevných pozemních i družicových bezdrátových spojů je nezbytná i analýza rušení mezi jednotlivými spoji. Pro tyto účely je žádoucí přesné modelování útlumu při šíření vlny (rušivého signálu) vlivem vícenásobného zastínění terénními překážkami. Projekt je zaměřen na kritické porovnání příslušných existujících modelů v širokém frekvenčním rozsahu s využitím unikátních experimentálních dat získaných na pracovišti za podpory Evropské kosmické agentury.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln