Vertikální změny fluktuace indexu lomu v přízemních vrstvách turbulentní atmosféry

Kontakt: Pechač Pavel – pechac(z)fel.cvut.cz
Pechac-flukt_ind_lomu
Popis:

Fluktuace indexu lomu v turbulentní atmosféře způsobují náhodné změny přijímaného signálu u pevných spojů v rádiovém i optickém frekvenčním pásmu. Velikost těchto fluktuací je zpravidla popisována tzv. strukturní konstantou indexu refrakce. Cílem projektu je analýza výškových změn tohoto parametru v přízemních vrstvách atmosféry s využitím dlouhodobých měření na 150 m stožáru v Poděbradech.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln