Variabilní drátová metoda momentů

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_1D_MoM
Popis:

Nastudujte a zpracujte jednoduchou metodu momentů pro velice tenký drát. Uvažujte libovolné bázové funkce a orientaci drátu ve 3D. Popiště, jak je možné parametricky zadávat polohu drátu, vč. případných propojek. Ošetřete vzniklé singularity, přičemž konvergenci řešení ověřte na vstupní impedanci půlvlnného dipólu. Dále simulujte meandrové antény, smyčku atp. V dalších částech projektu mohou být implementovány diskrétní prvky, využita optimalizace atp.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí