Tvorba nástroje na analýzu dat z automobilového FMCW radaru

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
Popis:

Implementujte programové prostředí, ve kterém se budou moci analyzovat radarová data z reálného provozu v městské zástavbě. K dispozici je rovněž videozáznam projeté trasy. Výstupem by mělo být video, do něhož bude promítnut i radarový obraz. Jedná se o spolupráci s průmyslovým partnerem.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření