Teorie charakteristických modů

Kontakt: Hazdra Pavel – hazdrap(z)fel.cvut.cz
eigAngle
Popis:

Pro zájemce s mírnou znalostí metody momentů (MoM) a programování (Matlab preferován) se nabízí její rozšíření o výpočet rezonančních vlastností antén. Tzv. Teorie charakteristický modů je založena na rozkladu momentové matice Zmn na její vlastní čísla a vlastní mody, kde vlastní čísla reprezentují rezonanční frekvence antény a vlastní mody rozložení polí na příslušné frekvenci. Dosažené výsledky umožní získat lepší fyzikální představu o činnosti antén.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí