Syntéza tvaru antény s pomocí modální analýzy

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_ESA
Popis:

Analyzujte dvě konfigurace elektricky malých antén s předpokladem jednoduše rozloženého (sinového) proudu. Pomocí známých vztahů pro celkovou uloženou energii a celkový vyzářený výkon vyčíslete hodnotu vyzářeného výkonu v závislosti na poměrné délce vyzařující části antén. S ohledem na poměr vyzářené a uložené energie (tzv. vyzařovací činitel jakosti antény) doporučte optimální parametry.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí