Syntéza tvaru antény bez apriorní znalosti místa napájení

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_ESA2
Popis:

Prostudujte možnosti syntézy tvaru antény s pomocí charakteristických modů (resp. charakteristických čísel). Bude zadána počáteční struktura a pracovní frekvence. K nalezení vhodného tvaru antény je nutný mj. binární heuristický optimalizační algoritmus (PSO/GA), který bude v rámci práce rovněž vyvinut, a bude pracovat s dekompozicí do charakteristických modů, která je již připravena.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí