Studium fraktální dimenze

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_FRC2
Popis:

Nastudujte dostupné definice fraktální dimenze a jejich omezení. Vypracujte kód pro existující editor fraktálů. Od nástroje se očekává, že bude schopnen vypočítat fraktální dimenzi libovolného zadaného fraktálu (ve formě polygonů / obrázku). Lze využít techniky box-counting, která je popsána v literatuře. Navržený postup musí být spolehlivý i pro komplikované typy fraktálů. Závěr projektu počítá s ověřením pro fraktály s analyticky známou fraktální dimenzí.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí