Studie přesnosti řešení charakteristických modů v závislosti na kvalitě diskretizační mříže – konvergence řešení

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_meshstudy
Popis:

Seznamte se s teorií charakteristických modů, a dále nastudujte tvar pole uvnitř kulového rezonátoru. Na příkladů kulových modů pro dokonale vodivý kulový rezonátor vyhodnoťte jaké přesnosti lze dosáhnout numerickým řešením a jak je toto řešení náchylné na kvalitu diskretizační mřížky.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí