Stínicí vlastnosti malých přístrojových krabic

Kontakt: Pankrác Vítězslav – pankrac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Cílem práce je ověřit pomocí programu na simulování elektromagnetických polí, a následně i experimentálně, použitelnost standardně vyráběných ocelových i hliníkových přístrojových krabic s ohledem na stínění nízkofrekvenčních elektrických a magnetických polí do kmitočtu 1 MHz.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole