Statická polarizovatelnost elektricky malých antén

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_polarizability
Popis:

Statická polarizovatelnost udává schopnost antény separovat náboj. Její znalost umožňuje nalézt efektivní polohu napájení s ohledem na daný tvar zářiče. Úkolem projektu bude se s konceptem polarizovatelnosti seznámit, a dále implementovat její výpočet pro stávající simulátor antén. Celá procedura je přímočará a jednoduchá, výsledek lze jednoduše ověřit na známých kanonických objektech (např. koule, půlvlnný dipól). Druhou částí projektu bude studie několika základních typů antén (dipól, patch, idealizovaný případ koulového zářiče, PIFA), stanovení jejich polarizovatelnosti a – kde je známo – porovnání s publikovanými výsledky.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí