Spektrální analýza charakteristických modů s ohledem na tvar zářiče

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_topolog
Popis:

Po seznámení se s teorií charakteristických modů a dutinovým modelem, najděte rozložení elektromagnetického pole (resp. proudů) na vybraných strukturách. Tato řešení porovnejte a skrze nalezená modální řešení se snažte popsat jejich elektromagnetické chování. V rámci práce se pokusíte klasifikovat počet tzv. vyzařujících modů s ohledem na tzv. mody nevyzařující (nebo též induktivní).

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí