Six-portový reflektometr

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
01
Popis:

Navrhněte six-portový reflektometr v planární technologii v pásmu 2-3 GHz. Celý reflektometr bude uzavřen v kovové krabičce s výstupními konektory SMA na externí generátor signálu a měřený objekt. V celém pásmu musí být útlum odrazem na obou portech lepší než 15 dB. Součástí návrh jsou i čtyři diodové detektory a automatizované zpracování naměřených hodnot. Implementujte vhodnou kalibrační metodu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření