Šíření radiových vln v komerční síti pevných mikrovlnných spojů

Kontakt: Pechač Pavel – pechac(z)fel.cvut.cz
Popis:

V rámci projektu TEL4RAIN (http://tel4rain.cz) vznikla unikátní, stále rostoucí databáze časových řad okamžitých útlumů na stovkách komerčních mikrovlnných spojů typu bod-bod, která nabízí celou řadu dílčích témat založených na zpracování dat zaměřeného na různé aspekty problematiky šíření signálu v atmosféře – od klasického statistického dlouhodobého sledování dostupnosti spojů, analýzy časových řad během srážkových událostí, metody zpracování a klasifikace dat pomocí strojového učení aj. po modelování jednotlivých fyzikálních jevů.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln