Simulace hetero sítí – vláknová a bezdrátová optika

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Simulace komplexních sítí založených na kombinaci vláknové a bezdrátové optiky

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika