Simulace hetero sítí – vláknová a bezdrátová optika

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Simulace komplexních sítí založených na kombinaci vláknové a bezdrátové optiky

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika