Sektorová anténa tvořená vlnovodem se štěrbinami

Kontakt:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@…

sektor
Popis:

Navrhněte sektorovou anténu (v jedné rovině úzký svazek, ve druhé široký, tj. je vhodná pro pokrytí daného úhlového sektoru) tvořenou štěrbinami v obdélníkovém vlnovodu. Studujte vliv rozmístěné štěrbin na rozložení blízkého pole a další anténní parametry. Optimalizujte anténu pro maximální šířku pásma. Vzorek antény vyrobte.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí