Rozptyl elektromagnetické vlny na pohybujícím se objektu

Kontakt: Jelínek Lukáš – jelinel1(z)fel.cvut.cz
scattering_from_a_moving_object
Popis:

Prostudujte elektrodynamiku pohybujících se objektů. Nastudujte příslušné partie speciální teorie relativity, především si osvojte transformace polních veličin mezi obecně se pohybujícími soustavami. Tyto znalosti aplikujte na vytvoření programového balíčku umožňujícího výpočet základních charakteristik rozptylu na pohybujících se vodivých objektech. Předpokládejte využití funkčního kódu pro výpočet elektromagnetického pole v okolí dobře vodivého nepohyblivého objektu, který je založen na elektrické integrální rovnici.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole