Řízení otočného stolku v optice

Kontakt: Šístek Jan – sistekj(z)fel.cvut.cz
Sistek-prj-stolek
Popis:

Mnoho optických systémů využívá mechanicky natáčených komponent. Úkolem projektu je řídit stejnosměrný motorek otočného stolku podle pulzů ze snímače otáčení tak, aby bylo dosaženo dané úhlové pozice. Půjde částečně o programování a částečně o obvodové řešení.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika