Řízení otočného stolku v optice

Kontakt:

J. Šístek, sistekj@…

Sistek-prj-stolek
Popis:

Mnoho optických systémů využívá mechanicky natáčených komponent. Úkolem projektu je řídit stejnosměrný motorek otočného stolku podle pulzů ze snímače otáčení tak, aby bylo dosaženo dané úhlové pozice. Půjde částečně o programování a částečně o obvodové řešení.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika