RFID senzor vlhkosti pro činnost nad vodivými materiály

Kontakt: Švanda Milan – svandm1(z)fel.cvut.cz
aaa
Popis:

Vytvořte podrobnou rešerši RFID senzorových aplikací a UHF RFID antén pracujících nad vodivými objekty. Navrhněte transpondér pro UHF RFID senzor vlhkosti pro činnost v těsné blízkosti vodivých objektů. Realizujte vzorek senzoru a ověřte jeho vlastnosti měřením a testováním čtecího dosahu v reálných podmínkách.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM políBiomedicínské a ekologické aplikace EM pole