Reflektometrická měření v časové oblasti

Kontakt:

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@…

LeCroy
Popis:

Na bázi špičkového VF osciloskopu LeCROY Wave Runner 640i (4x4GHz, 4x20Gsaps) navrhněte a realizujte sestavu schopnou pracovat jako VF reflektometr v časové oblasti. Řízení sestavy a zpracování může být externí nebo i přímo v daném osciloskopu. Pro bakalářské i magisterské studium.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření