Proměnný optický atenuátor

Kontakt:

J. Šístek, sistekj@…

Sistek-prj-atenuator
Popis:

Proměnného útlumu lze dosáhnout zastiňováním optického svazku. Čočkami se světlo vyvázané z vlákna upraví, projde zastíněným úsekem a zase se naváže. Vliv clony lze odhadnout, projekt spočívá v experimentálním ověření.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika