Příručka pro praktický návrh planárních antén s využitím CST Microwave studia

Kontakt: Švanda Milan – svandm1(z)fel.cvut.cz
CST
Popis:

Vytvořte přehlednou příručku popisující praktické postupy návrhu vybraných typů planárních antén (anténa mikropásková včetně variant s kruhovou polarizací a základních širokopásmových variant, PIFA anténa a její základní vícepásmové varianty, štěrbinová anténa, Archimedova spirála, širokopásmová spirála, SIW trychtýř, štěrbinová anténní řada, Vivaldiho anténa, RFID dipól s komplexní impedancí, …). Návrhové postupy doplňte o doporučení pro tvorbu a analýzu modelů v CST Microwave Studiu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM políBiomedicínské a ekologické aplikace EM pole